Pijn

Coördinator: dr. M. Kunz

Pijn vormt een grote uitdaging in de behandeling van patiënten met dementie. De prevalentie van pijn, in het bijzonder chronische pijn, is sterk gerelateerd aan leeftijd. De alleroudsten onder ons  lijden hier het meeste onder, bij 70% van de mensen van 85 jaar of ouder komt pijn voor. Uitgaande hiervan, is het zeer waarschijnlijk dat pijn ook veel voorkomt bij mensen met dementie. Echter, mensen met dementie (met name degenen in een vergevorderde stadium  van deze ziekte) zijn vaak niet in staat zijn om de pijn die zij ervaren zelf te verwoorden.. Hierdoor wordt hun pijn vaak over het hoofd gezien en blijft daardoor onbehandeld, waardoor deze patiënten in stilte lijden. Onbehandelde pijn brengt aanzienlijke stress bij patiënten en hun families met zich mee,  vergroot de functionele en cognitieve achteruitgang en vermindert  de kwaliteit van leven. Gegeven deze ernstige gevolgen, is het erg belangrijk om ons begrip  te vergroten over hoe dementie pijn beïnvloedt en hoe pijn gemeten en behandeld kan worden voor  deze kwetsbare groep patienten.

Onderzoeksthema’s

  1. Pathophysiologische/neuropsychologische mechanismen die pijnprocessen bij mensen met dementie beïnvloeden, daarbij gebruikmakend van experimentele paradigma’s
  2. Klinische benaderingen om het meten van pijn bij mensen met dementie te verbeteren


Meer informatie

Bekijk een update van de lopende onderzoeken naar pijn
Lees ook het interview met onderzoeker dr. Miriam Kunz