Onderzoek

Perspectieven voorschrijven antipsychotica

 • Different perspectives in prescribing antipsychotics for patients with dementia

  Achtergrond

  In de farmacotherapie van neuropsychiatrische symptomen van patiënten met dementie bestaat er een grote kloof tussen de beschikbare wetenschappelijke gegevens en de realiteit van de dagelijkse klinische praktijk. Hoewel wetenschappelijke studies de beperkte succes van de behandelingen met antipsychotica, de ernstige bijwerkingen benadrukken en er om een beperkt gebruik van deze middelen gevraagd wordt, wordt antipsychotica nog steeds veel gebruikt. 

  Doelstelling

  Dit onderzoek heeft als doel om de kloof tussen wetenschap en praktijk te verkleinen. Er wordt naar gestreefd om de redenen en oorzaken voor de hoge mate aan voorgeschrevene antipsychotica onder geïnstitutionaliseerde patiënten met dementie te bepalen. Daarnaast zal de kennis over beslissingen van behandelingen van artsen, verpleegkundigen en naasten vergroot worden door middel van preference elicitation methods.

  Vraagstelling

  1. Wat is de omvang van het gebruik van psychofarmaca in Nederland en andere Westerse landen in verpleeghuizen?
  2. Wat zijn de redenen en oorzaken voor het voorschrijven van antipsychotica of het stoppen van antipsychotica bij ouderen in verpleeghuizen vanuit het perspectief van de arts, de verpleegkundige (assistent) en familieleden?

  Onderzoeksopzet

  Met behulp van vragenlijsten zijn inzichten verkregen naar de redenen en oorzaken voor psychofarmacagebruik. De vragenlijsten werden aan specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen/verzorgenden, en naasten gestuurd. Daarnaast zijn uit medische dossiers gegevens gehaald omtrent gebruik van psychofarmaca in de verschillende verpleeghuizen van Carintreggeland en omtrent het risico op vallen. In een systematische review naar het gebruik van psychofarmaca over de jaren (2004-2015) heen bekeken in Nederland en andere Westerse landen. Tenslotte is er een systematische review uitgevoerd naar de methoden voor het bepalen van preferenties te onderzoeken (preference elicitation methods).

  Startdatum project

  15 mei 2013

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG, Carintreggeland

  Universiteit Twente

  Financiering

  Carintreggeland

  Meer weten?

  Publicaties

  Weernink, Marieke G.M. and Janus, Sarah I.M. and Til, Janine A. van and Raisch, D.W. and Manen, Jeannette G. van and IJzerman, Maarten J. (2014) A Systematic Review to Identify the Use of Preference Elicitation Methods in Healthcare Decision Making. Pharmaceutical medicine, 28 (4). 175 - 185. ISSN 1178-2595

  Janus, Sarah I. M., Manen, Jeannette G. van, IJzerman, Maarten J. and Zuidema, Sytse U. (2016) Psychotropic drug prescriptions in Western European nursing homes. International Psychogeriatrics, Jul 29:1-16.

  Projectgroep

  Sarah Janus, projectleider, UTwente

  dr. Jeannette van Manen, UTwente

  prof. dr. Sytse Zuidema, UMCG

  prof. dr. Maarten IJzerman, UTwente

  Contact

  Sarah Janus (s.i.m.janus@utwente.nl)