Onderzoek

PARAGE

 • Paratonie en Advanced Glycation Endproducts (AGE’s)

  Achtergrond

  Paratonie is een verhoogde spierspanning die ontstaat bij dementie. In het begin van de ziekte kan deze verhoogde spierspanning al aanwezig zijn en kan het bewegen verslechteren. In de latere stadia wordt het bewegen bijna onmogelijk en zelfs onaangenaam en pijnlijk waardoor het een grote impact op de kwaliteit van leven heeft.

  Het ontstaansmechanisme van paratonie is nog onduidelijk. Een recente hypothese gaat uit van een rol van de vorming van AGEs bij het ontstaan en de verergering van paratonie. De vorming van AGEs is een proces dat voorkomt bij normale veroudering, maar versneld wordt door verschillende aandoeningen zoals o.a. de ziekte van Alzheimer en diabetes mellitus.

  Doelstelling

  Als AGEs gerelateerd blijken te zijn aan paratonie biedt dit mogelijkheden voor het ontwikkelen van preventieve behandelingen.

  Vraagstelling

  Is er een associatie tussen AGE’s en het voorkomen en de ernst van paratonie?

  Onderzoeksopzet

  Longitudinaal, observationeel onderzoek gedurende 1 jaar met 3 meet momenten bij 144 thuis wonende ouderen van de ziekte van Alzheimer of gecombineerde Alzheimer/vasculaire dementie.

  Hieraan voorafgaand wordt er een systematic review gedaan.

  Startdatum project

  1 april 2013

  Status van het project

  completed

  Samenwerking

  UNO-UMCG

  Lectoraat Healthy Ageing

  Allied Healthcare & Nursing Hanzehogeschool Groningen

  ZuidOostZorg Drachten

  Vrije Universiteit Brussel

  Financiering

  Alzheimer Nederland

  Meer weten?

  Meer informatie vindt u op de website:

  https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/kenniscentra/hanzehogeschool-centre-of-expertise-healthy-ageing/lectoraten/lectoraten/lahc/producten/producten/ouderenexpert/organisatie/overzichten/parage

  Publicaties

  https://eurapa.biomedcentral.com/articles/10.1186/s11556-016-0163-1

  Projectgroep

  Hans Drenth, projectleider, Hanzehogeschool

  prof. dr. Sytse U. Zuidema, UMCG

  dr. Wim P. Krijnen, UMCG

  Ivan Bautmans, Vrije Universiteit Brussel

  prof. dr. Cees P. van der Schans, UMCG

  dr. J.S.M (Hans) Hobbelen, Hanzehogeschool 

  Contact

  Hans Drenth (j.c.drenth@pl.hanze.nl)