Onderzoek

PAIC

 • Validatie van de Pain in Impaired Cognition vragenlijst

  Achtergrond

  Pijn komt veel voor bij mensen met dementie in verpleeghuizen. Door de mentale achteruitgang worden de communicatieve vaardigheden van deze groep bewoners ernstig beperkt. Dit is een probleem, omdat zelfrapportage nog steeds de meest gebruikte methode is om pijn bij mensen met dementie te beoordelen. De huidige beschikbare instrumenten om pijn te meten verschillen van elkaar voor wat betreft de vraag aan welke observaties we pijn kunnen verbinden.

  Doelstelling

  Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te verwerven in de observaties die het meest gebruikt worden door verpleegkundigen om pijn te herkennen in dementerende patiënten.

  Vraagstelling

  Welke gezichtsuitdrukkingen, lichaamsbewegingen en verwoordingen kunnen de aanwezigheid van pijn onder mensen met dementie accuraat voorspellen?

  Onderzoeksopzet

  Ongeveer 30 tot 40 verpleegkundigen/verzorgenden die primair bezig zijn met de zorgvoor mensen met dementie zullen worden gevraagd om mee te doen aan deze studie. De deelnemers aan het onderzoek krijgen 20 videofragmenten te zien van mensen met dementie en wordt gevraag een oordeel te geven over gezichtsuitdrukkingen, verwoordingen en lichaamsbewegingen in relatie tot pijn.. In totaal zal een dergelijk test sessie anderhalf uur in beslag nemen. Op een later tijdstip zal aan de helft van de deelnemers gevraagd worden om de bovenstaande sessie herhalen. Deelnemers aan dit onderzoek ontvangen een vergoeding van10 euro voor elke sessie. Het onderzoek kan op locatie of in het UMCG worden uitgevoerd, onder begeleiding van een student geneeskunde.

  Startdatum project

  2 november 2016

  Status van het project

  running

  Financiering

  UNO-UMCG

  Meer weten?

  Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan dit onderzoeksproject, dan kunt u zich aanmelden bij de hoofdonderzoeker, dr. Miriam Kunz (senior onderzoeker UMCG) of Simon Waslander (student geneeskunde). Ook voor vragen of meer informatie kunt u bij een van hen terecht.

  Projectgroep

  dr. Miriam Kunz, projectleider

  Simon Waslander, student

  Contact

  Simon Waslander (s.f.waslander@student.rug.nl), Miriam Kunz (m.kunz@umcg.nl)