Overzicht stageplaatsen

Na de positieve afronding van het eerste jaar volgt jaar twee met diverse stages. Ook in dit tweede jaar volg je wekelijks een dag onderwijs op het instituut, naast het werken op de stageplaats. Het jaar bestaat in principe uit een klinische stage van 26 weken, een stage chronisch complexe problematiek van 13 weken en een stage psychiatrische en psychosociale problematiek van 13 weken.

Voor het vinden van stageplaatsen locatie Groningen klik hier en stage plaatsen voor Zwolle vind je hier.