Overzicht stageplaatsen

Na de positieve afronding van het eerste jaar volgt jaar twee met diverse stages. In het tweede jaar ben je vier dagen per week aan het werk op een stageplaats. De vijfde dag volg je onderwijs op het instituut (TKD). Het jaar bestaat uit een klinische stage van 26 weken, een stage chronisch complexe problematiek van 13 weken en een stage psychiatrische en psychosociale problematiek van 13 weken. Het part-time volgen van de klinische stage is niet mogelijk.

Voor het vinden van stageplaatsen locatie Groningen klik hier en stage plaatsen voor Zwolle vind je hier.