Overzicht opleiding

Het opleidingstraject van de Huisartsopleiding UMCG ziet er in grote lijnen als volgt uit:

 Fase

 Omschrijving

 Duur

Jaar 1

Eerste opleidingsperiode in een huisartspraktijk

12 - 15 mnd 

Jaar 2

 

Klinische stage in een ziekenhuis (6 mnd)

Stage chronische complexe problematiek (3 mnd)

Stage psychiatrische en psychosociale problematiek (3 mnd) 

12 mnd

Jaar 3 

Tweede opleidingsperiode in de huisartspraktijk, eventueel i.c.m. geïntegreerde differentiatiemodule

9 - 12 mnd

Gedurende de tweede helft van de opleiding is er de mogelijkheid om verdiepings- en verbredingsonderwijs toe te voegen aan het reguliere curriculum. Zie voor meer informatie Keuzeonderwijs.

Afhankelijk van eerder verworven competenties, aanstellingsomvang en bijzondere omstandigheden kan het opleidingsprogramma worden aangepast aan de individuele situatie van de aios. Ook praktische randvoorwaarden (zoals beschikbaarheid van stages) kunnen van invloed zijn. Het hoofd van de Huisartsopleiding beslist over deze aangelegenheden.

Rechten en plichten van de aios in de huisartspraktijk staan vermeld in de Modelinstructie