Over UNO-UMCG

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) is het samenwerkingsverband van het UMCG en vijftien ouderenzorgorganisaties in Noord-Oost-Nederland.

Doel

Kennis als basis voor kwaliteitsverbetering van langdurige zorg aan ouderen. Dat is waar de wetenschap en de zorgpraktijk samen aan werken in het UNO-UMCG.  Vijf onderzoeksthema’s staan hierbij centraal:

 • Probleemgedrag
 • Medicatieveiligheid
 • Eerstelijns ouderenzorg
 • Pijn en comorbiditeit
 • Zorgrelaties   

Download het meerjarenplan van het UNO-UMCG >

Activiteiten

Het UNO-UMCG voert de volgende activiteiten uit:

 • wetenschappelijk onderzoek, primair vanuit het kennisdomein van de specialist ouderengeneeskunde in een multidisciplinaire context;
 • inhoudelijke samenhang en synergie in wetenschappelijk onderzoek bevorderen, wat betreft prioritering van onderzoeksvragen, de te volgen methodologie en de gezamenlijke dataverzameling;
 • een cultuur bevorderen waarin onderzoeksactiviteiten en implementatie van nieuwe kennis een normaal onderdeel vormen van de dagelijkse werkzaamheden;
 • beschikbare en te ontwikkelen wetenschappelijke kennis delen;
 • onderwijs verzorgen over wetenschappelijk onderzoek;
 • bijdragen aan benutting en  implementatie van onderzoeksresultaten in de zorgpraktijk.

Werkwijze

Het UNO-UMCG heeft een infrastructuur ontwikkeld waarin professionals (o.a. specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, verpleegkundigen en communicatieadviseurs) met wetenschappers samenwerken om nieuwe kennis te ontwikkelen en met elkaar te delen. Een stuurgroep coördineert de activiteiten van het UNO-UMCG. De stuurgroep bestaat uit de hoogleraar dementie en ouderengeneeskunde UMCG, een coördinator en een vertegenwoordiger van elke partner.

De stuurgroepleden vormen de verbinding met de eigen interne organisatie. Jaarlijks is er met de bestuurders afstemming over de voortgang en plannen van het UNO-UMCG.

Academische netwerkpartners

Het UNO-UMCG werkt samen met de vier andere academische netwerken ouderenzorg in Nederland. Deze samenwerking leidt tot een grotere beschikbaarheid van kennis voor professionals in het hele land. Zo organiseren de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO) jaarlijks een landelijke wetenschapsdag. Meer informatie over SANO kunt u vinden op www.academischeouderenzorg.nl.