Organisatie

Het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG) is een samenwerkingsverband tussen het UMCG en twintig ouderenzorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland.

Team UNO-UMCG

De coördinatie van het netwerk is in handen van het UMCG. Het team UNO-UMCG bestaat uit:

Management

 • Sytse Zuidema,voorzitter UNO-UMCG, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie
 • Katy van Hasselt, netwerkwerkmanager UNO-UMCG
 • Dika Luijendijk, senior onderzoeker

Onderzoekers

 • Sytse Zuidema,voorzitter UNO-UMCG, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie
 • Dika Luijendijk, senior onderzoeker
 • Elleke Landeweer, postdoc
 • Sarah Janus, postdoc
 • Esther de Haas, postdoc
 • Petra Crutzen, postdoc
 • Leentje van Alphen, postdoc
 • Marike Schokker, postdoc
 • Miranda Schreuder, promovendus
 • Nina Hovenga, promovendus
 • Janouk Kosters, promovendus
 • Naomi Rasing, promovendus
 • Wanda Rietkerk, praktijkvertegenwoordiger
 • Floor Vinckers, onderzoeksmedewerker
 • Ylse van Dijk, onderzoeksmedewerker
 • Cecile Nieuwenhuys, onderzoeksmedewerker
 • Anke Koehorst, promovenda, huisarts in opleiding (AIOTO)

Implementatie

 • Henriëtte van der Kloet, adviseur implementatie
 • Ivonne Lesman, adviseur implementatie
 • Riejanne Slaghuis, adviseur implementatie
 • Francine Quittner, adviseur implementatie

Communicatie

 • Nannet Alkema, communicatieadviseur

Secretariaat

 • Ilonka Pots, secretariaat
 • Tineke Bakker, secretariaat

Themagroepen

Elk kennisthema van het UNO-UMCG heeft een eigen themagroep. De leden van de themagroep zijn een belangrijke brug tussen praktijk en wetenschap. Ze houden de voortgang van lopende onderzoeken in de gaten en signaleren aanknopingspunten voor nieuw of aanvullend onderzoek. Ook initiëren ze kwaliteitsverbeterprojecten en hebben ze een belangrijke rol in het delen van kennis die voortkomt uit ervaringen in de praktijk en lopende onderzoeken.

Meer over de themagroepen

Stuurgroep

De stuurgroep bewaakt onder meer de voortgang van de activiteiten binnen het UNO-UMCG. In de stuurgroep zitten ook de voorzitters van de themagroepen. Dit zijn de vaste leden van de stuurgroep:

 • Sytse Zuidema, voorzitter UNO-UMCG, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie
 • Katy van Hasselt, netwerkmanager UNO-UMCG
 • Dika Luijendijk, senior onderzoeker UNO-UMCG
 • Teresa Furtado Placido, Carintreggeland, voorzitter themagroep Probleemgedrag
 • Annet van de Velde, Tangenborgh, voorzitter themagroep Zorgethiek
 • Rogier Hulsebosch, Interzorg, voorzitter themagroep Medicatieveiligheid
 • Akkie Bootsma, ZINN, voorzitter themagroep Samenwerken in de 1e lijn
 • Coran Ongering, TriviumMeulenbeltZorg, voorzitter themagroep Pijn, functioneren en welbevinden

Bestuurders

Jaarlijks vindt overleg en evaluatie plaats met de bestuurders van de aangesloten zorgorganisaties.

UNO-commissies in de zorgorganisaties

In elke aangesloten zorgorganisatie is een 'UNO-commissie' of wetenschapscommissie actief (of wordt op dit moment zo'n commissie opgericht). Deze commissie is de schakel tussen UNO-UMCG en de aangesloten zorgorganisatie.

Bekijk ook: