OPTion

 • Behandeldoelen bij oudere patiënten met kanker in een palliatieve setting

  Achtergrond

  Oudere patiënten hebben vaak multimorbiditeit en een kortere levensverwachting. Het is daarom belangrijk om bij de keuze voor een behandeling voor- en nadelen af te wegen en ook persoonlijke voorkeuren mee te laten wegen. Eerder onderzoek bij ouderen met kanker suggereert dat zij levensverlenging meestal niet als het belangrijkste zien. Het NHG Standpunt Oncologische Zorg adviseert een nauwere betrokkenheid van de huisarts rondom de diagnose kanker en start van de behandeling. De huisarts kan samen met de patiënt bespreken wat hij of zij op dat moment belangrijke behandeldoelen vindt.

  Doelstelling

  Onderzoeken van het effect van een OPT-gesprek. (OPT = de gesprekshulp Outcome Prioritization Tool)

  Vraagstelling

  • RCT: Wat is het effect van een gestructureerd gesprek over behandeldoelen tussen huisarts en patiënt op de empowerment van de patiënt?
  • Ingebedde observationele studie: Wat geven ouderen met kanker in een palliatieve setting aan als belangrijkste behandeldoelen, verandert dit in de tijd en wat zijn de determinanten van deze doelen?

  Onderzoeksopzet

  • RCT: Randomisatie naar interventiegroep (OPT-gesprek met eigen huisarts) of reguliere zorggroep. Patiënten vullen vragenlijsten in na het gesprek met de oncoloog waarin een behandelkeuze wordt gemaakt. Na afloop van de studie wordt informatie over zorggebruik uit het dossier gehaald.
  • Ingebedde observationele studie: De interventiegroep wordt zes maanden gevolgd.

  Startdatum project

  1 mei 2015

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UMCG (Groningen)

  Martiniziekenhuis (Groningen)

  Treant Zorggroep (Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal)

  Ommelander Ziekenhuis Groningen (Winschoten en Delfzijl)

  Wilhelmina Ziekenhuis Assen (Assen)

  Financiering

  KWF Kankerbestrijding

  Meer weten?

  Meer informatie en het adres van de website wordt verstrekt aan deelnemende huisartsen.

  Projectgroep

  M.E. Stegmann  - aios huisartsgeneeskunde, promovenda

  J. Schuling – oud-huisarts

  T.J.N. Hiltermann – longoncoloog

  A.K.L. Reyners – medisch oncoloog, hoogleraar palliatieve zorg

  H. Burger – epidemioloog

  M.Y. Berger – hoogleraar huisartsgeneeskunde

  A.J. Berendsen – huisarts, projectleider

  Contact

  Mariken Stegmann – m.e.stegmann@umcg.nl