Opleiding in deeltijd

Opleiding in deeltijd

Conform artikel B.8 van het kaderbesluit CHVG kan de opleiding in deeltijd worden gevolgd. Voor sommige onderdelen van het onderwijs is een aanwezigheid van 100% vereist (zie hiervoor het Instituutsreglement en bijlagen). Gedurende het tweede jaar dient de aanstelling tenminste 85% te zijn. 

Aanpassing van de arbeidsduur (aanstellingspercentage) dien je minstens twee maanden voor de start van de eerstvolgende stage aan te vragen door middel van het aanvraagformulier voor aanpassing arbeidsduur. De arbeidsduur kan in principe niet worden gewijzigd tijdens een stage. De mogelijkheden om de opleiding in deeltijd te volgen zijn beperkt op grond van logistieke en organisatorische beperkingen. Een aanvraag aan het hoofd moet daarom worden opgesteld in overleg met de coördinator logistiek en planning. Het hoofd van het opleidingsinstituut dient in te stemmen met het verzoek. 

Het deeltijdpercentage is (het aantal gewerkte uren + 6,5 uur terugkomdagonderwijs) / 38 uur maal 100%. Je dient als aios ten minste 3 dagen in de praktijk aanwezig te zijn en daarnaast de terugkomdag te volgen. In de cao is bepaald dat een werkdag maximaal 8,5 uur bedraagt. Het is slechts mogelijk om structureel 1 dag in de week vrij te zijn bij een aanstellingspercentage van minimaal 85%. 

Door de opleiding in deeltijd te volgen zal de opleidingsduur verlengd worden. Wil je hier meer over weten, dan kun je terecht op de site van de SBOH of contact opnemen met de coördinator logistiek en planning.