Opleiders en stage-instellingen

Opleiders/stage-instellingen

Opleiders en stage-instellingen sluiten met de SBOH een overeenko

mst in verband met de financiering van onkosten. Er is in dit verband geen sprake van een werknemer-werkgeversrelatie. Wel zijn er regels en richtlijnen omtrent bijvoorbeeld arbozaken en omgangsvormen. Meer informatie vindt u op de opleiderspagina van de SBOH. U krijgt een zogenoemde nul-aanstelling bij het UMCG en ontvangt een personeelsnummer. U krijgt hiermee toegang tot faciliteiten zoals mail, Nestor en de Centraal Medische bibliotheek. Via de bibliotheek vindt u wetenschappelijke publicaties en databases, waaronder clinical evidence. U komt ook in aanmerking voor de personeelsvoorzieningen van het UMCG.