Onderzoek

Op weg naar integrale zorg voor patiënten met longkanker

Hoe leveren we coherente, proactieve en individuele zorg aan alle patiënten met longkanker?

Startdatum en (verwachte) einddatum

1 april 2015 – 30 april 2019

Status van het project

Lopend

Financiering

MD/PhD traject - Junior Scientific Masterclass Groningen

Achtergrond

Longkanker blijft één van de meest voorkomende en dodelijkste kankers wereldwijd. Patiënten worden vaak pas laat in het ziekteproces gediagnosticeerd, hebben een slechte prognose en ondergaan vaak een zware behandeling met een breed scala aan medische bijwerkingen als gevolg. De ziekte heeft daarmee impact op alle facetten van het dagelijks leven van zowel de patiënt als zijn of haar naaste(n). Integrale zorg wordt gezien als een flexibele, persoonlijk en multidisciplinaire aanpak om patiënten zo optimaal mogelijk door het zorglandschap te begeleiden. Juist voor patiënten met longkanker kan een integrale aanpak van de zorg dus erg waardevol zijn. Een nauwe samenwerking tussen de eerste en tweedelijnszorg is cruciaal om deze zorg te waarborgen. Daarnaast is de vroegtijdigere inzet van palliatieve zorg op het moment dat de kanker niet meer curatief te genezen is ook van groot belang. 

Doelstelling

Verkennen hoe de zorg voor patiënten met longkanker zowel in het ziekenhuis als daarbuiten geoptimaliseerd kan worden.

Vraagstelling

 1. Wat zijn de effecten van gedeelde besluitvorming voor patiënten met longkanker?
 2. Wat is het effect van het tijdig en structureel inzetten bij de Lastmeter voor patiënten met longkanker?
 3. Wat zijn de lange-termijn effecten van de diagnose kanker gebruikmakend van de International Classification of Functioning?
 4. Hoe verloopt de communicatie tussen artsen en patiënten met een ongeneeslijke kanker?
 5. Wat is de toegevoegde waarde van de Lastmeter als prognostische tool bij patiënten met longkanker?
 6. Hoe documenteren artsen gesprekken over het levenseinde?

 

Onderzoeksopzet

 1. Systematische review
 2. Randomized controlled trial
 3. Delphi procedure
 4. Kwalitatief onderzoek
 5. Randomized controlled trial
 6. Mixed-methods onderzoek

Belangrijke publicaties

 1. Geerse, O. P., Hoekstra-Weebers, J. E. H. M., Stokroos, M. H., Burgerhof, J. G. M., Groen, H. J.    M., Kerstjens, H. A. M., & Hiltermann, T. J. N. (2017). Structural distress screening and supportive care for patients with lung cancer on systemic therapy: A randomised controlled trial. European Journal of Cancer, 72, 37–45. http://doi.org/10.1016/j.ejca.2016.11.006

 

2. Geerse, O. P., Wynia, K., Kruijer, M., Schotsman, M. J., Hiltermann, T. J. N., & Berendsen, A. J.

(2016). Health-related problems in adult cancer survivors: development and validation of the

Cancer Survivor Core Set. Supportive Care in Cancer, 1–8. http://doi.org/10.1007/s00520-016

3439-0

 

3. Nekhlyudov, L., Geerse, O. P., & Alfano, C. M. (2017). Opioid use among cancer survivors: A call

to action for oncology and primary care providers. Cancer, 1–2. http://doi.org/10.1002/cncr.31164

Samenwerking

Longziekten & Tuberculose binnen het UMCG

Ariadne Labs, onderdeel van de Harvard T.H Chan School of Public Health en het Brigham and Women’s Hospital (www.ariadnelabs.org)

Projectgroep en contact

Dhr. O.P. (Olaf) Geerse – MD/PhD kandidaat – o.p.geerse@umcg.nl

Dr. T.J.N. (Jeroen) Hiltermann – Projectleider – t.j.n.hiltermann@umcg.nl

Dr. A.J. (Annette) Berendsen – Projectleider – a.j.berendsen@umcg.nl

Meer weten?

https://www.linkedin.com/in/opgeerse/

https://www.researchgate.net/profile/Olaf_Geerse