Ontwikkeling van het curriculum

Ontwikkeling van het curriculum

Het curriculum is ontwikkeld en wordt bijgesteld door werkgroepen, die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de leerlijnen. De meeste werkgroepen richten zich op één leerlijn, een paar werkgroepen op twee. De werkgroepen zijn samengesteld uit docenten uit alle drie opleidingsjaren, vakdocenten, aios en opleiders en werken onder aansturing van het Adjunct Hoofd (Ontwikkeling en Onderzoek van Onderwijs) van de opleiding.

De leerlijnen hebben een iets andere rangschikking dan de landelijke thema's. Dit komt voort uit de ontstaansgeschiedenis van de leerlijnen, die gebaseerd was op de CanMEDS competenties. De inhoud van de landelijke thema's is volledig terug te vinden in de leerlijnen.

De scholing van huisarts-opleiders, stageopleiders en docenten sluit aan op het aios-curriculum.