Online levensalbum

Achtergrond
Het dementieproces gaat vaak gepaard met neuropsychiatrische symptomen (NPS), zoals apathie, agitatie, wanen, depressie of angst. Dit zorgt onder andere voor een vermindering van de kwaliteit van leven. Het proces van cognitieve achteruitgang is nog nauwelijks te beïnvloeden. Wel is het mogelijk om de bijkomende NPS te voorkomen of verminderen.

Reminiscentie is een activiteit die hieraan kan bijdragen. Het ophalen en herbeleven van waardevolle herinneringen kan de patiënt gevoelens geven van plezier, vertrouwdheid, acceptatie en respect. Mensen met beginnende dementie kunnen vaak nog persoonlijke herinneringen ophalen en hierover vertellen. Als zij dit later niet meer zelf kunnen, dan beleven ze toch de bijbehorende positieve gevoelens tot ver in het ziekteproces. Naarmate het dementieproces vordert, is het steeds belangrijker om gestructureerd stimuli aan te bieden die goed aansluiten op het eigen leven van de patiënt. Met name levensalbums, waarin samen met de patiënt zelf herinneringen worden vastgelegd, lijken effectief.

Doel
Effectiviteit meten van het Online Levensalbum, met als primaire uitkomstmaat de neuro-psychiatrische symptomen van mensen met beginnende dementie vergeleken met de gebruikelijke zorg.

De studie heeft vier secundaire doelstellingen:

  • effectiviteit bestuderen op de belasting en kwaliteit van leven van de mantelzorger;
  • voorlopige gezondheidseconomische evaluatie maken door de effecten op de kwaliteit van leven en het zorggebruik van de persoon met beginnende dementie te analyseren;
  • tijd tot opname in een verpleegtehuis onderzoeken als langetermijneffect;
  • ervaringen evalueren van verschillende stakeholders (patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals) met het gebruik van het Online Levensalbum.

Methode
Gerandomiseerde gecontroleerde studie. Individuele randomisatie bepaalt of deelnemers de interventie Online Levensalbum ontvangen of de gebruikelijke zorg krijgen.

Fase
Het project bevindt zich in de afrondende fase. 

Deelnemers UNO-UMCG
Livio

Onderzoekers
Prof. dr. Gerben Westerhof, projectleider, UT
Teuntje Elfrink, onderzoeker
Christina Ullrich, onderzoeker
Kristel Koenders-Richters, projectleider, Livio
Prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie, UMCG
Dr. Miriam Kunz, onderzoeker Pijn en Dementie, UMCG
Benno Pereboom, manager behandeling en paramedische diensten, Livio
Marcel Garritsen, directeur Stichting Informele Zorg Twente
Wendy Scholtenlo, onderzoeker, Livio
Patrick Varenbrink, manager Shared Service Centre, Alifa

Contact
Teuntje Elfrink (t.r.elfrink@utwente.nl), Christina Ullrich (c.ullrich@utwente.nl), Kristel Koenders (k.koenders@livio.nl)