Onderzoek

Online levensalbum

 • Online levensalbum

  Achtergrond

  Het dementieproces gaat vaak gepaard met neuropsychiatrische symptomen (NPS), zoals apathie, agitatie, wanen, depressie of angst. Dit zorgt onder andere voor een vermindering van kwaliteit van leven. Waar het proces van cognitieve achteruitgang nog nauwelijks te beïnvloeden is, is het wel mogelijk de bijkomende NPS te voorkomen of verminderen.

  Reminiscentie is een activiteit die hieraan bij kan dragen. Het ophalen en herbeleven van waardevolle herinneringen kan de patiënt gevoelens van plezier, vertrouwdheid, acceptatie en respect. Mensen met beginnende dementie kunnen vaak nog persoonlijke herinneringen ophalen en hierover vertellen. Als zij dit later niet meer zelf kunnen, dan beleven ze toch de bijbehorende positieve gevoelens tot ver in het ziekteproces. Naarmate het dementieproces vordert, is het steeds belangrijker om gestructureerd stimuli aan te bieden die goed aansluiten op het eigen leven van de patiënt. Met name levensalbums waarin samen met de patiënt zelf herinneringen worden vastgelegd lijken effectief. Het Online Levensalbum (OLA) is een interventie die goed aansluit bij de veranderingen in de zorg voor personen met dementie. Met het huidige onderzoek zal daarom de effectiviteit van het OLA op mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers worden gemeten.

  Doelstelling

  Het hoofddoel van dit onderzoek is het meten van de effectiviteit van het Online Levensalbum met als primaire uitkomstmaat de neuro-psychiatrische symptomen van personen met beginnende dementie vergeleken met de gebruikelijke zorg.

  De studie heeft vier secundaire doelstellingen:

  1) het bestuderen van de effectiviteit op de belasting en kwaliteit van leven van de mantelzorger;

  2) het maken van een voorlopige gezondheidseconomische evaluatie door de effecten op de kwaliteit van leven en het zorggebruik van de persoon met beginnende dementie te analyseren;

  3) het onderzoeken van de tijd tot opname in een verpleegtehuis als langetermijneffect;

  4) het evalueren van de ervaringen van verschillende stakeholders (patiënten, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals) alsmede het gebruik en van het Online Levensalbum.

  Onderzoeksopzet

  Het is een gerandomiseerde gecontroleerde studie. Door individuele randomisatie worden deelnemers aan een van de twee condities toegekend:

  1) de interventie conditie met het Online Levensalbum;

  2) de controle conditie waarin deelnemers de gebruikelijke zorg ontvangen.

  Startdatum project

  1 februari 2016

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  UNO-UMCG, Livio

  Universiteit Twente

  Stichting Informele Zorg Twente

  Financiering

  ZonMw Memorabel

  Alzheimer Nederland

  PGGM

  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de onderzoekers of projectleiders onder contact.

  Projectgroep

  Hoofdaanspreekpunten

  prof. dr. Gerben Westerhof, Projectleider, UT

  Teuntje Elfrink, Onderzoeker

  Christina Ullrich, Onderzoeker

  Kristel Koenders-Richters, Projectleider, Livio

  Overig betrokkenen

  prof. dr. Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie, UMCG

  dr. Miriam Kunz, onderzoeker Pijn en Dementie, UMCG

  Benno Pereboom, manager behandeling en paramedische diensten, Livio

  Marcel Garritsen, directeur Stichting Informele Zorg Twente

  Wendy Scholtenlo, onderzoeker, Livio

  Patrick Varenbrink, manager Shared Service Centre, Alifa

  Contact

  Teuntje Elfrink (t.r.elfrink@utwente.nl), Christina Ullrich (c.ullrich@utwente.nl), Kristel Koenders (k.koenders@livio.nl)