Onderzoek UNO-UMCG

Binnen de vijf kennisthema's van het UNO-UMCG lopen momenteel de volgende onderzoeken:

ProbleemgedragZorgethiekMedicatieveiligheidSamenwerken in de 1e lijnPijn, functioneren en welbevinden
Geluid (Mosart+)

Familieparticipatie

(On)zin van preventieve cardiovasculaire medicatie
Crisissituaties in de 1e lijnImplementatie en effectiviteit  van PAIC 15
Muziekinterventies (MIDDEL)Impact van verhuizen 
(RELOCARE)
Monitoring psychofarmacagebruik in verpleeghuizenDelier bij thuiswonenden
Delier herkennen (SOEP-D)
Psychofarmacamonitor (app)

CORONA-onderzoek
Daarnaast lopen er onderzoeken in het kader van corona, waarbij vaak onderzoekers van het UNO-UMCG vaak samenwerken met onderzoekers van SANO (Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg). 


Bekijk ook: