Onderzoek

Publicaties

Vrouwen die 10 jaar geleden zijn gediagnosticeerd met borstkanker hebben vaker psychologische klachten als somberheid en angst dan hun leeftijdsgenoten, maar het grootste deel van de vrouwen heeft...

In Nederland vindt de diagnostiek en behandeling van fracturen en luxaties over het algemeen plaats in tweedelijns zorginstellingen.

We weten uit onderzoek dat er een sterk verband is tussen de gezondheid van mensen op latere leeftijd en gezondheidsaspecten rond de bevruchting, tijdens de zwangerschap, rondom de geboorte en in...

Hoe krijgen we de kwetsbaarheid van thuiswonende ouderen goed in beeld? En met welke adviezen is hun welzijn te vergroten? Dat was de insteek van Wijs Grijs, het screeningsprogramma voor...

In 2015 is er een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat patiënten met COPD GOLD D gemiddeld genomen weinig inhalatiemedicatie gebruiken. Het bleek zelfs dat 50% helemaal geen inhalatiemedicatie...

Veel vrouwen en mannen hebben klachten van hun bekkenbodem, zoals problemen met plassen en poepen, ongewild verlies van urine en ontlasting, pijnklachten, klachten op seksueel gebied en bij...

Uit eerder onderzoek blijkt dat het vroegtijdig voeren van gesprekken over zorg rond het levenseinde leidt tot verbeterde kwaliteit van leven en passende zorg.

Ouderen (60 jaar en ouder) met een depressie vormen een grote groep patiënten in de huisartspraktijk.

Verloskundigen zijn vanaf het moment dat ze zijn beëdigd als verloskundige en ingeschreven in het BIG-register, in hun werk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het welzijn van moeder en kind....

Kenmerkend bij veroudering is dat het bewegen verandert en minder soepel wordt. Verschillende mechanismen dragen bij aan de afname van het bewegen.