Onderzoek

Publicaties

Coronabeleid op de huisartsenpost had niet altijd het beoogde effect

Huisartsenpostorganisaties hebben tijdens de COVID-19-pandemie noodzakelijke organisatorische veranderingen doorgevoerd, met als doel de zorg zo veel en veilig mogelijk te continueren.

In het project ‘Samen Beslissen bij Ouderen met Kanker’ willen we het besluitvormingsproces bij ouderen met kanker verbeteren.

Thuisarts.nl ook tijdens de coronapandemie steeds vaker bezocht

Sinds de start van de coronapandemie in maart 2020 is het gebruik van huisartsenzorg door patiënten met astma- of COPD-gerelateerde klachten aanhoudend lager dan in 2019...

Zwangeren en pas bevallen vrouwen minder vaak en met andere zorgvraag naar de huisarts aan het begin van de coronapandemie  

Zwangeren en pas bevallen vrouwen bezoeken de...

Minder zorggebruik bij de huisartsenpost in coronajaar voor niet COVID-19 geassocieerde gezondheidsproblemen, maar niet voor ouderen

In de OPTion-studie ontdekte Mariken Stegmann dat een gesprek met patiënten over hun doelen hen helpt bij het maken van een keuze.

 

Een biochemsiche test kan de diagnostiek van depressie in de huisartspraktijk verbeteren. De diagnose is lastig en depressie wordt regelmatig niet herkend door de huisarts.

Ervaren respect en autonomie in de geboortezorg: dit is nu te meten door het gebruik van twee gevalideerde meetinstrumenten!

Feijen-de Jong, E.I., Van der Pijl, M., Vedam, S., Jansen D.E.M.C...