Onderzoek

Publicaties

Een biochemsiche test kan de diagnostiek van depressie in de huisartspraktijk verbeteren. De diagnose is lastig en depressie wordt regelmatig niet herkend door de huisarts.

Ervaren respect en autonomie in de geboortezorg: dit is nu te meten door het gebruik van twee gevalideerde meetinstrumenten!

Feijen-de Jong, E.I., Van der Pijl, M., Vedam, S., Jansen D.E.M.C...

In het integrale zorgproject SamenOud stelden meer dan tweehonderd kwetsbare thuiswonende ouderen samen met een casemanager persoonlijke doelen vast.

In de afgelopen maanden zijn twee van onze onderzoeken gepubliceerd die gaan over het staken van alfablokkers bij mannen met plasklachten.

Vrouwen die 10 jaar geleden zijn gediagnosticeerd met borstkanker hebben vaker psychologische klachten als somberheid en angst dan hun leeftijdsgenoten, maar het grootste deel van de vrouwen heeft...

In Nederland vindt de diagnostiek en behandeling van fracturen en luxaties over het algemeen plaats in tweedelijns zorginstellingen.

We weten uit onderzoek dat er een sterk verband is tussen de gezondheid van mensen op latere leeftijd en gezondheidsaspecten rond de bevruchting, tijdens de zwangerschap, rondom de geboorte en in...

Hoe krijgen we de kwetsbaarheid van thuiswonende ouderen goed in beeld? En met welke adviezen is hun welzijn te vergroten? Dat was de insteek van Wijs Grijs, het screeningsprogramma voor...

In 2015 is er een onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat patiënten met COPD GOLD D gemiddeld genomen weinig inhalatiemedicatie gebruiken. Het bleek zelfs dat 50% helemaal geen inhalatiemedicatie...

Veel vrouwen en mannen hebben klachten van hun bekkenbodem, zoals problemen met plassen en poepen, ongewild verlies van urine en ontlasting, pijnklachten, klachten op seksueel gebied en bij...