Onderzoek naar relatie SOLK en stress

Somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) komen veel voor in de huisartsenpraktijk. Recente stressvolle levensgebeurtenissen zouden SOLK uit kunnen lokken, met name bij mensen met een bepaalde persoonlijkheid. Deze zaken worden gemeten in Lifelines, een al tien jaar lopend grootschalig bevolkingsonderzoek in Noord-Nederland. We gaan onderzoeken of deze kenmerken en gebeurtenissen voorspellend zijn voor SOLK, gemeten met routinematig verzamelde gegevens van huisartsen. Op basis hiervan hopen we een voorspelmodel te ontwikkelen dat het risico op SOLK weergeeft zodat de huisarts tijdig op de hoogte is en eventueel zijn beleid aan kan passen. Dit onderzoek betreft een samenwerking tussen UMCG en NIVEL.