Onderzoek UNO-UMCG

CORONA-onderzoek
Sinds de eerste corona-golf loopt er een aantal onderzoeken in het kader van corona, waarbij vaak onderzoekers van het UNO-UMCG vaak samenwerken met onderzoekers van SANO (Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg). 

Onderzoeksproject MOOD-Sense
Najaar 2021 is het onderzoeksproject MOOD-Sense gestart, een unieke samenwerking tussen Hanzehogeschool en het UNO-UMCG en een aantal zorgorganisaties, waaronder Zonnehuisgroep Noord. MOOD-Sense staat voor MOnitoring Onbegrepen gedrag bij Dementie met sensortechnologie. 

Onderzoek binnen de kennisthema's 
Binnen de vijf kennisthema's van het UNO-UMCG lopen momenteel de volgende onderzoeken:

ProbleemgedragZorgethiekMedicatieveiligheidSamenwerken in de 1e lijnPijn, functioneren en welbevinden
Geluid (Mosart+)

Familieparticipatie

Preventieve cardiovasculaire medicatie: de huidige praktijk van stoppen

Crisissituaties in de 1e lijnImplementatie en effectiviteit  van PAIC 15
Muziekinterventies (MIDDEL)Impact van verhuizen 
(RELOCARE)
Psychofarmacamonitor (app)
Delier bij thuiswonenden
Delier herkennen (SOEP-D)
Cross-border Open deuren (WZD)Benzodiazepinen bij verpleeghuisbewoners met dementie:  voorgeschreven volgens de richtlijn?Bewegen door de lijnen heen

Bekijk ook: