Onderzoek

Een van de doelen van het UNO-UMCG is het ontwikkelen en uitvoeren van wetenschappelijke onderzoeken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de praktijk, om consensus te bereiken over de invulling van de onderzoeksactiviteiten. De onderzoeken sluiten aan bij de speerpunten van de sectie ouderengeneeskunde: dementie, medicatieveiligheid en zorginnovatie bij kwetsbare ouderen in de eerste lijn.


Zeven onderzoekslijnen
Met inbreng van de zorgpraktijk zijn zeven onderzoekslijnen vastgesteld:

Voor iedere lijn zijn wetenschappelijke kennisvragen ontwikkeld en uitgewerkt door vertegenwoordigers van de ouderenzorgorganisaties en een senior wetenschappelijk onderzoeker of hoogleraar van het UMCG.


Database Dementie

Ook bleek er behoefte om het beloop en de behandeling van dementie te kunnen evalueren, aan de hand van een gestandaardiseerde manier om gegevens vast te leggen. Daartoe wordt de Database Dementie ('Minimum Data Set') ontwikkeld.