Onderzoek

De sectie Onderzoek van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde wil een bijdrage leveren aan de onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen. Wij doen onderzoek naar aandoeningen die vaak voorkomen en een grote belasting vormen voor patiënt en maatschappij, bij jonge én oudere mensen. Dit past bij het UMCG-speerpunt ‘Healthy Ageing’.

De afdeling doet onderzoek vanuit de volgende onderzoeksprogramma's:

Een belangrijk deel van ons onderzoek wordt gedaan in het Academisch Huisartsen Ontwikkel Netwerk (AHON) en het Universitair Netwerk Ouderenzorg (UNO-UMCG). Met deze netwerken willen wij een brug slaan tussen praktijk en academie door samenwerking in onderzoek, onderwijs en opleiding.

Ten slotte verzamelt de sectie al sinds 1989 continu zorggegevens, dit is bekend onder de naam AHON-database.

Laatste publicaties

Minder zorggebruik bij de huisartsenpost in coronajaar voor niet COVID-19 geassocieerde gezondheidsproblemen, maar niet voor ouderen

In de OPTion-studie ontdekte Mariken Stegmann dat een gesprek met patiënten over hun doelen hen helpt bij het maken van een keuze.

 

Een biochemsiche test kan de diagnostiek van depressie in de huisartspraktijk verbeteren. De diagnose is lastig en depressie wordt regelmatig niet herkend door de huisarts.