Onderwijskundige uitgangspunten vanhet curriculum

Onderwijskundige uitgangspunten van het curriculum

  • Ervaringsleren is de basis
  • De aios is in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen leerproces en legt hiermee de basis voor “levenslang leren”
  • Integratie van de verschillende leerlijnen in het onderwijs en variatie in werkvormen
  • Toetsen stuurt het leren

Het onderwijs vindt met name plaats in de opleidingspraktijk. Tijdens de terugkomdagen in Groningen en Zwolle wordt richting gegeven aan het leren van de aios in de praktijk. Tevens komen onderwerpen aan bod die aanvullend of verdiepend zijn op het praktijkleren.