Oncologie

Programmaleider: Dr. S.F.A. (Saskia) Duijts - s.f.a.duijts@umcg.nl

Algemeen

Het aantal mensen met de diagnose kanker stijgt, evenals het percentage mensen dat kanker overleeft. Dit betekent dat steeds meer mensen leven met de gevolgen van kanker. Aangezien kanker meer en meer het karakter krijgt van een chronische ziekte, ligt het voor de hand dat een generalist, zoals de huisarts, de zorg voor deze patiënten integreert in de reeds bestaande chronische zorg. In de discussie over substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn is het belangrijk deze discussie te voeden met evidence based informatie: wat is goede zorg en hoe kan deze het best worden geleverd.

De huisarts krijgt in toenemende mate te maken met de lange termijn effecten van (de behandeling van) kanker. Er is tot op heden vooral onderzoek gedaan in een geselecteerde populatie in de tweede lijn.

De huisarts heeft en houdt een belangrijke rol bij het stellen van de diagnose kanker. Over het beloop voorafgaand aan diagnose van kanker en de klachten waarmee een patiënt zich presenteert  noch over de invloed van leefstijl na de diagnose is weinig bekend.

Onderzoeksthema’s

De drie onderzoekthema’s passen in het onderzoeksthema van het UMCG; ‘Healthy Ageing’.

1. Zorg voor patiënten met kanker:

  • rol van de huisarts: zorggebruik van patiënten
  • rol van de patiënt: ‘patient partnership’ en patiëntvoorkeuren
  • afstemming van de zorg tussen 1e en 2e lijn: zorgketen en substitutie van zorg

2. Late effecten van (de behandeling van) kanker: cardiaal, psychosociaal en vermoeiheid

3. Diagnostiek en prognostiek van kanker