Oncologie

Contactpersoon: D. (Daan) Brandenbarg PhD.

Algemeen

Het aantal mensen met de diagnose kanker stijgt, evenals het percentage mensen dat kanker overleeft. Dit betekent dat steeds meer mensen leven met de gevolgen van kanker. Aangezien kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte krijgt, ligt het voor de hand dat de huisarts een grotere taak krijgt bij de zorg rondom kanker.

 

De huisarts speelt een rol tijdens het hele ziektetraject voor patiënten met kanker. Naast de betrokkenheid bij het stellen van de diagnose heeft de huisarts in toenemende mate te maken met aanhoudende symptomen en late effecten van (de behandeling van) kanker. Onderzoek naar deze symptomen en effecten en naar de invloed van leefstijl op de gevolgen van behandeling is tot op heden vooral gedaan bij patiënten met kanker in de tweede lijn. Het is daarom essentieel om nazorg op een gestructureerde en evidence based wijze, indien mogelijk, aan te bieden in de huisartspraktijk.

 

Om in de toekomst goede en betaalbare zorg te kunnen (blijven) bieden, wordt gesuggereerd dat de huisarts delen van de nacontroles bij kanker kan overnemen. In deze discussie over substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn is het van belang om evidence based informatie te verkrijgen om deze overheveling te faciliteren.

Onderzoeksthema's

Binnen het onderzoeksprogramma oncologie van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen ligt de nadruk op de volgende thema’s:

  1. Identificeren, diagnostiek en prognose van aanhoudende (lange termijn) symptomen en (late) effecten van (de behandeling van) kanker;
  2. Verbeteren van zorg voor en verhogen kwaliteit van leven van patiënten met en behandeld voor kanker;
  3. Ondersteunen van transitie van tweedelijnszorg naar eerstelijnszorg en verbeteren van  samenwerking tussen betrokken hulpverleners.