Onderzoek

OnCohort

Impact van een vals-positieve testuitslag bij darmkankerscreening

Startdatum en (verwachte) einddatum

1 maart 2014 – 1 maart 2019

Status van het project

Lopend

Financiering

Stichting SBOH

Achtergrond

Bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is gebleken dat een vals-positieve testuitslag invloed kan hebben op iemands kwaliteit van leven zelfs nog tot 3 jaar na het bevolkingsonderzoek. Bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is onvoldoende bekend wat de impact is van een vals-positieve testuitslag en welke factoren bijdragen aan een slechte kwaliteit van leven na zo’n testuitslag. We willen graag die groep mensen identificeren waarbij de kwaliteit van leven verslechtert na een vals-positieve testuitslag. Als bekend is welke groep mensen dat is, kan aan hen extra hulp worden geboden.

Doelstelling

Analyseren van factoren die psychosociale stress van een vals-positieve testuitslag van de darmkankerscreening voorspellen. Met deze informatie kunnen risicopatiënten geïdentificeerd worden. Aios actief betrekken bij wetenschap en leren includeren.

Vraagstelling

Welke factoren voorspellen psychosociale distress na een vals-positieve darmkankerscreeningtest?

Onderzoeksopzet

Aios includeren personen met een positieve iFOBT bij de darmkankerscreening. Participanten vullen vragenlijsten in voor de coloscopie en daarna (na 1, 6, 12 en 24 weken). Exclusiecriteria: darmkanker, cognitieve beperking. Uitkomstmaat: psychosociale distress (PCQ). De te onderzoeken factoren zijn o.a.: leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, uitkomst coloscopie, coping, persoonlijkheid.

Belangrijke publicaties

van der Velde JL, Blanker MH, Stegmann ME, de Bock GH, Berger MY, Berendsen AJ. A systematic review of the psychological impact of false-positive colorectal cancer screening: What is the role of the general practitioner? Eur J Cancer Care. 2017;26(3)

Samenwerking

Huisartsopleiding Groningen

Projectgroep en contact

Dr. D. (Daan) Brandenbarg - Postdoc

Dr. M. (Marco) Blanker – Huisartsonderzoeker (oncohort@umcg.nl

Dr. T. (Tina) van der Velde – Huisartsonderzoeker

Dr. A.J. (Annette) Berendsen – Projectleider