OnCohort

 • Impact van een vals-positieve testuitslag bij darmkankerscreening

  Achtergrond

  Bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker is gebleken dat een vals-positieve testuitslag invloed kan hebben op iemands kwaliteit van leven zelfs nog tot 3 jaar na het bevolkingsonderzoek. Bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker is onvoldoende bekend wat de impact is van een vals-positieve testuitslag en welke factoren bijdragen aan een slechte kwaliteit van leven na zo’n testuitslag. We willen graag die groep mensen identificeren waarbij de kwaliteit van leven verslechtert na een vals-positieve testuitslag. Als bekend is welke groep mensen dat is, kan aan hen extra hulp worden geboden.

  Doelstelling

  1. Analyseren van factoren die psychosociale stress van een vals-positieve testuitslag van de darmkankerscreening voorspellen. Met deze informatie kunnen risicopatiënten geïdentificeerd worden.
  2. Aios actief betrekken bij wetenschap en leren includeren.

  Vraagstelling

  Welke factoren voorspellen psychosociale distress na een vals-positieve darmkankerscreeningtest?

  Onderzoeksopzet

  Aios includeren personen met een positieve iFOBT bij de darmkankerscreening. Participanten vullen vragenlijsten in voor de coloscopie en daarna (na 1, 6, 12 en 24 weken). Exclusiecriteria: darmkanker, cognitieve beperking. Uitkomstmaat: psychosociale distress (PCQ). De te onderzoeken factoren zijn o.a.: leeftijd, geslacht, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, uitkomst coloscopie, coping, persoonlijkheid.

  Startdatum project

  1 maart 2014

  Status van het project

  running

  Samenwerking

  Huisartsopleiding Groningen

  Financiering

  SBOH

  Meer weten?

  Projectgroep

  Marco Blanker – huisartsonderzoeker

  Tina van der Velde – huisartsonderzoeker

  Annette Berendsen – huisartsonderzoeker

  Contact

  Marco Blanker – oncohort@umcg.nl