Nieuws

In het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde is een artikel verschenen naar aanlei

Verenso stelde in 2016 € 10.000,- beschikbaar voor de Beurs. Tijdens het Verenso voorjaarscongres werd de winnaar bekend gemaakt. De prijs werd toegekend aan Verenso-lid Coby Tibben.

Zwangeren en pas bevallen vrouwen minder vaak en met andere zorgvraag naar de huisarts aan het begin van de coronapandemie  

Zwangeren en pas bevallen vrouwen bezoeken de...

Flexibel en inventief. Zo kun je onderzoekers Lisa van Tol (links op de foto) en Sarah Janus zeker noemen.

Sinds de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) in januari 2020 mogen de deuren in verpleeghuizen niet meer automatisch voor cliënten op slot.

Gaan thuiswonende ouderen minder bewegen als ze verhuizen naar het verpleeghuis? En welke invloed heeft dat op hun functioneren?

Met het onderzoek Familieparticipatie probeert het UNO-UMCG antwoord te vinden op de vraag wat zorgprofessionals van familie mogen en kunnen verwachten bij de zorg voor hun naasten.

Enige tijd geleden verzorgde het UNO-UMCG voor het Noorderpoort college een gastles over wetenschappelijk onderzoek: hoe werkt dat en hoe kun je daar als toekomstig zorgprofessional aan bijdragen...

Een standaardoplossing voor dubbele medicatiecontrole bestaat niet.

Van verschillende kanten komen onderzoeksvragen op zorgorganisaties af. Hoe bepaal je aan welk onderzoek je wel en niet meedoet en hoe breng je de kennis uit onderzoeken naar de juiste plek in de...

Inschrijven AHON-nieuwsbrief