Wijs Grijs wijst uit: pro-actieve zorg ouderen vergt andere aanpak

Hoe krijgen we de kwetsbaarheid van thuiswonende ouderen goed in beeld? En met welke adviezen is hun welzijn te vergroten? Dat was de insteek van Wijs Grijs, het screeningsprogramma voor thuiswonende ouderen. In deze publicatie delen vijfentwintig ouderen hun ervaringen met Wijs Grijs.

Het screeningsprogramma startte met een vragenlijst naar kwetsbaarheid. Bij voldoende kwetsbaarheid werd de oudere uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek met verschillende zorgverleners, zoals een verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde, mondhygiënist, apotheker en fysiotherapeut. Met de oudere samen werden doelen geformuleerd die het welzijn vergroten, zoals ‘minder pijnklachten ervaren’, ‘conditie behouden’ of ‘meer sociale activiteiten’. Vervolgens stelden de zorgverleners adviezen op om deze doelen te behalen. Het was aan de oudere zelf om hier, eventueel samen met de huisarts, mee aan de slag te gaan.

Als mens serieus genomen
De opzet van Wijs Grijs had volgens de ouderen voor- en nadelen. Ouderen waarderen de holistische benadering; ze voelen zich gehoord en als mens serieus genomen. Eén van de lessen uit dit onderzoek is dat er weinig urgente problemen zijn gevonden bij deze pro-actieve benadering. Hierdoor zijn doelen en acties sterk gericht op het voorkomen van achteruitgang. De oudere bleek weinig eigenaarschap te voelen om zelf aan de slag te gaan met deze preventieve doelen. Om hen voldoende te motiveren of op weg te helpen is waarschijnlijk een intensiever contact nodig.

Meer ervaringen
Later dit jaar verschijnen publicaties over de ervaringen en strategieën van de zorgverleners die Wijs Grijs uitvoerden, over de gezondheidsdoelen van ouderen en over de effecten van Wijs Grijs op het welzijn van de deelnemende ouderen.

Publicatie
Wanda Rietkerk, Merel F. Smit, Klaske Wynia, Joris P. J. Slaets, Sytse U. Zuidema en Debby L. Gerritsen. Explaining experiences of community-dwelling older adults with a pro-active comprehensive geriatric assessment program – a thorough evaluation by interviews