Werkervaringen van pas-afgestudeerde verloskundigen

Verloskundigen zijn vanaf het moment dat ze zijn beëdigd als verloskundige en ingeschreven in het BIG-register, in hun werk verantwoordelijk en aansprakelijk voor het welzijn van moeder en kind. Bij de eindgesprekken geven studenten te kennen dat zij net na het afstuderen het zekere voor het onzekere zullen nemen en bij twijfel de cliënt door te verwijzen naar de tweede lijn. Deze onzekerheid kan daarmee van invloed zijn op de kwaliteit van de zorgverlening.

Met behulp van kwalitatief onderzoek zijn een 32 pas-afgestudeerde verloskundigen in focusgroepen bevraagd over hun ervaringen. Deze zijn thematisch geanalyseerd, gebruik makend van het Job Demands-Resources model.

Pas afgestudeerden ervaren de eerste periode in de praktijk als zwaar, omdat ze als waarnemer op verschillende plekken werken met regionale afspraken en protocollen. Onzekerheid over toekomstige werkgelegenheid maakt dat zij de hoeveelheid werkuren moeilijk kunnen reguleren en geneigd zijn om te veel werk aan te nemen. Organisatorische en administratieve taken, zowel voor de praktijk als voor hun eigen rol als ZZP-er kosten tijd en energie. Zij uitten behoefte aan consultatie bij hun collega’s, vooral als het gaat over het eigen beleid en de beslissingen die zij nemen in de zorg voor cliënten. Directe collega’s zijn hun belangrijkste hulpbron, alhoewel die niet gewaarborgd is vanwege de dubbelrol van collega’s als werkgever.  

Deze publicatie maakt deel uit van promotieonderzoek naar het welzijn van pas-afgestudeerde verloskundigen op de werkplek met als doel de ontwikkeling en evaluatie van een programma ter ondersteuning van deze groep jonge professionals.

Kool L, Feijen-de Jong EI, Schellevis FG, Jaarsma ADC. Perceived job demands and resources of newly qualified midwives working in primary care settings in The Netherlands. https://www.midwiferyjournal.com/article/S0266-6138(18)30310-3/abstract