Waarom uw deelname aan onderzoek met het AHON-keurmerk zo belangrijk is!

Voorzitter van de AHON Commissie en huisarts bij de Academische Huisartsenpraktijk Groningen, Liesbeth AB, legt u uit wat de commissie doet en wat het betekent wanneer u een verzoek ontvangt met dit keurmerk.

‘In onze regio en in Nederland vinden diverse goede en belangrijke onderzoeken plaats en elk projectteam wil uiteraard graag een hoge response voor het eigen onderzoek. Om u als aangesloten huisartsenpraktijk niet te overvragen, hebben wij de AHON-commissie in het leven geroepen, vertelt Liesbeth.’

De AHON-commissie bestaat uit enkele huisartsen uit Noord-Nederland en onderzoekers van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde UMCG en geeft onderzoekers toestemming voor het gebruik van het AHON-Netwerk en de AHON-Database.


Waar beoordelen wij de aanvragen op?
Als commissie beoordelen wij de aanvragen. Hierbij gaan we na of het onderzoek:

  1. Relevant is voor de huisartsgeneeskunde; onze ervaring is, dat dit vaak het geval is. 
  2. Haalbaar is; hierbij bewaken we de balans tussen de belasting en opbrengst voor huisartsenpraktijken en de patiënt. 
  3. De kwaliteit in de huisartsenpraktijk bevordert: meet je wat je wilt meten.


Naast het beoordelen van de aanvraag, denken we ook graag mee met de onderzoekers en waar mogelijk bieden we suggesties aan, ten gunste van het onderzoek en om de aanvraag positief te kunnen beoordelen. Hierbij kunt u denken aan de wijze waarop patiënten gevonden kunnen worden die in aanmerking komen om deel te nemen aan het onderzoek.


De AHON-Database…een belangrijke bron van informatie
‘We ontvangen ook regelmatig aanvragen om gebruik te mogen maken van de gegevens in de AHON-Database. Deze aanvragen kunnen we over het algemeen vrij snel behandelen en hiervoor hoeven we als commissie niet bij elkaar te komen; hierbij kijken we kritisch of de gevraagde gegevens uit de database te halen is en ontvangt de aanvrager per e-mail onze reactie’.


Meedoen aan onderzoek
‘U mag er dus van uit gaan dat als u een verzoek ontvangt waarbij naast ons logo de tekst is opgenomen “Dit onderzoek is beoordeeld door de AHON Commissie o.a. op kwaliteit en relevantie van het onderzoek voor de Huisartsgeneeskunde”, dat wij er veel waarde aan hechten als u deelneemt aan dit onderzoek en verzoeken u, als het enigzins mogelijk is, om uw medewerking te verlenen, aldus Liesbeth AB.’