Veel animo voor workshop moreel beraad

Medewerkers van twaalf zorgorganisaties hebben inmiddels deelgenomen aan de workshop ‘Wat is goede zorg? Ethiek in de dagelijkse praktijk’ (kortweg: ‘Moreel beraad’) van het UNO-UMCG. Onder leiding van zorgethici bespraken ze morele dilemma’s uit de dagelijkse praktijk.

Ethische beslissingen neem je als zorgprofessional elke dag, ook al ben je je er misschien niet altijd van bewust. En misschien neemt je collega in dezelfde situatie wel nét een ander besluit. Niet iedereen heeft dezelfde waarden en normen. Hoe kom je erachter wat jouw normen en waarden zijn en hoe zij van invloed zijn op de manier waarop je zorg verleent? En vervolgens, hoe kom je samen tot afwegingen die de zorg nog beter maken?

Sinds februari 2019 geeft het UNO-UMCG workshops moreel beraad aan de ouderenzorgorganisaties van het netwerk. Tientallen verzorgenden, verpleegkundigen, logopedisten, fysiotherapeuten, psychologen, geestelijk verzorgers en managers deden er inmiddels aan mee. Doel van de workshop is om zorgprofessionals te helpen om een alledaags moreel dilemma op een kritische en gestructureerde manier te onderzoeken. Daarbij onderzoek je niet alleen je eigen opvattingen, maar ook die van je medecursisten.


Weloverwogen visie

In een moreel beraad leer je hoe je verder kunt kijken dan je eigen oordeel en wat er voor wie op het spel staat. Zo kom je samen tot een onderbouwd besluit over wat in een specifieke situatie  het goede is om te doen.

Mag een bewoner zelfstandig naar buiten als hij daar om vraagt? Wat moet ik doen als een bewoner zich niet meer wil wassen of niet meer wil eten? Hoe ga ik om met familie die een andere visie heeft op wat goed is voor hun naaste? Mag ik een collega zeggen dat ik het niet eens ben met zijn werkwijze? Wat vinden we verantwoord als het gaat om risico’s? En wie heeft het uiteindelijk voor het zeggen? Dit zijn voorbeelden van morele vragen waar we in de workshops samen een antwoord op hebben gezocht. Door hier met elkaar over na te denken en te horen dat anderen mogelijk andere keuzes maken, en waarom, leer je om zelf en samen zorgvuldige afwegingen te maken.

Gespreksleider
Een aantal deelnemende zorgorganisaties was al bekend met de methode moreel beraad. Zij zagen de workshop als een kans om dit nogmaals goed op de kaart te zetten en de interne bekendheid te vergroten. Inmiddels zijn verschillende zorgorganisaties gestart met het opleiden van eigen medewerkers tot gespreksleider moreel beraad. Doel is om de methode gestructureerd toe te passen in hun organisatie en daarmee de zorgprofessionals te ondersteunen in het omgaan met ethische kwesties. De uitkomsten van het verbeterproject ‘Moreel beraad: wat kunnen we van elkaar leren?’ kunnen helpen om het moreel reflecteren in de praktijk te stimuleren en te verbeteren.

Lees ook het verslag van deze workshop op het 'Zoek het uit!'-symposium op 26 september jl. >

Meer informatie over deze workshop >