URinControl: effect van App voor behandeling van urineverlies bij vrouwen

Het grootste project van de onderzoeksgroep buik- en bekkenproblematiek is het URinControl onderzoek. Hierin wordt het effect van een App onderzocht voor de behandeling van urineverlies bij vrouwen. 

In het tijdschrift Neurourology and Urodynamics publiceerden wij recent het eerste artikel over dit project.  In het artikel geven we een gedetailleerde beschrijving van de onderzoeksmethoden van het UrinControl project: zogeheten mixed-methods.

Het project kent drie pijlers.

1. gerandomiseerde trial (RCT);

2. ervaringen en verwachtingen van gebruikers van de URinControl App;

3. ervaringen en verwachtingen van zorgverleners over eHealth voor incontinentie.

1> Aan de RCT nemen vrouwen met ongewild urineverlies deel. Zij worden aangemeld via deelnemende praktijken, of melden zichzelf aan via de website www.urincontrol.nl. Loting bepaalt of zij toegang krijgen tot de App, of zorg bij de huisarts kunnen vragen. Na 4 maanden wordt het effect van beide benaderingen onderzocht.

2> in een kwalitatief onderzoek maken vrouwen gebruik van de App en geven daar hun mening over. Deze vrouwen nemen geen deel aan de trial, maar zijn wel vergelijkbaar met deelneemsters. Wij interviewen vrouwen over hun ervaringen en verwachtingen.

3> in focusgroepen met huisartsen, bekkenfysiotherapeuten, doktersassistentes en urologen/gynaecologen inventariseren wij hun mening over eHealth voor de behandeling van incontinentie. Hierop volgt een vragenlijstonderzoek.

Naast informatie over de effectiviteit van de App levert dit project ook inzicht in de factoren die het gebruik daarvan zullen bevorderen of juist belemmeren.

Publicatie van het studieprotocol in een vooraanstaand tijdschrift is van belang vanwege de toegepaste methoden, waarmee de onderzoeksgroep voorop loopt in dit gebied.

Publicatie:

Loohuis, A. M. M, Wessels, N. J, Jellema, P, Vermeulen, K. M, Slieker-Ten Hove, M. C, van Gemert-Pijnen, J. E. W. C, ... Blanker, M. H. The impact of a mobile application-based treatment for urinary incontinence in adult women: Design of a mixed-methods randomized controlled trial in a primary care setting. Neurourology and urodynamics. DOI: 10.1002/nau.23507