Uitbreiding netwerkmanagement UNO-UMCG

Door de groei van het aantal partners en personeel binnen het UNO-UMCG breiden we het team per 1 december 2018 uit met een extra netwerkmanager: Katy van Hasselt. Zij neemt taken over van zorgethica Nina Hovenga die zich, naast haar functie als netwerkmanager, meer gaat richten op onderzoek en implementatie binnen de themagroep Zorgrelaties.

Van Hasselt begon haar loopbaan als wijkverpleegkundige. Daarna rolde ze het management in; eerst binnen de thuiszorg, daarna in het UMCG bij de afdeling orthopedie en het Centrum voor Revalidatie. De laatste vier jaar werkte ze als seniorprojectleider bij de UMC-beleidsstaf en zette ze onder andere samen met een collega ‘Verpleegkundige Topzorg’ op.
 
Brede ervaring
Van Hasselt: “Ik ben altijd een groot voorstander geweest van het implementeren van uitkomsten van onderzoek in de dagelijkse praktijk en ik wil daar heel graag aan meewerken binnen het UNO-UMCG. Mijn brede ervaring in zowel thuiszorg, verzorgingshuizen, ziekenhuis als de revalidatiesector helpen vast mee om dat te realiseren.”
Van Hasselt blijft haar functie als netmanager van het UNO-UMCG combineren met haar werk voor Verpleegkundige Topzorg.