Thuiswonende ouderen stellen doelen met casemanager

In het integrale zorgproject SamenOud stelden meer dan tweehonderd kwetsbare thuiswonende ouderen samen met een casemanager persoonlijke doelen vast. Uit onderzoek van specialist ouderengeneeskunde Wanda Rietkerk blijkt dat een groot deel van die doelen binnen een jaar werd behaald.

“De doelen waren zeer uiteenlopend. Meest voorkomend waren fysieke problemen, mobiliteit en ondersteuning of zorgvragen”, vertelt Rietkerk. De ernst van alle doelen werd in kaart gebracht met een rapportcijfer. Ook gaven de ouderen aan welke score ze zouden wíllen behalen. Na het vaststellen van de doelen kregen ze vervolgens een jaar lang begeleiding van een casemanager. Die besprak hun doelen ook in het ouderenteam, dat bestond uit een sociaal werker, een wijkverpleegkundige, huisarts en een specialist ouderengeneeskunde.

Veel doelen behaald.
Binnen een jaar evalueerde elke oudere zijn doelen, met opnieuw een score. Rietkerk: “Het bleek dat 74% van alle doelen behaald werd, dat de doelen gemiddeld 2,5 punt verbeterden op de 10 punts-schaal en dat 89% van de ouderen tenminste één doel behaalde.” Doelen op het gebied van fysieke problemen werden relatief het vaakst behaald, doelen op het gebied van pijn en mobiliteit relatief minder vaak. Rietkerk concludeert: “Het blijkt dus goed mogelijk om ouderen zelf doelen te laten formuleren en te scoren. En met ondersteuning kan een groot deel van de doelen binnen een jaar behaald worden.”

Prijswinnend artikel.
Voor haar artikel kreeg Rietkerk onlangs de Jan Stoopprijs  van beroepsvereniging Verenso. Het artikel staat momenteel in Disability & Rehabilitation en wordt volgend jaar ook gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap.