Terugblik op UNO-UMCG- symposium 'Gluren bij de buren'

Probleemgedrag en familieparticipatie in de verpleeghuiszorg waren vorige week twee belangrijke thema’s op het volgeboekte symposium ‘Gluren bij de buren’. Ruim zeshonderd deelnemers gingen met experts, vakgenoten, cliëntvertegenwoordigers en onderzoekers in gesprek over nieuwe inzichten en eigen ervaringen. Naast een keuzeaanbod van twintig workshops was er voor alle deelnemers een plenair programma. Een korte weergave van de plenaire sprekers.

Gerben Bergsma: "Multidisciplinair kijken naar oorzaken probleemgedrag"
Verpleegkundige Gerben Bergsma: “Een snelle oplossing voor probleemgedrag is er niet. Maar als je bereid bent om te kijken naar mogelijke oorzaken van het gedrag is er altijd een oplossing.” Bergsma is consulent bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Het CCE beschikt over een netwerk van consulenten, die door verpleeghuizen worden ingeschakeld bij extreem probleemgedrag. Gedrag van een bewoner kan een afdeling ontregelen en zorgverleners uitputten, zei Bergsma. “Het is belangrijk om multidisciplinair te gaan kijken waar dat roepen, claimen, manipuleren of agressieve gedrag vandaan komt. Aan elk ‘gedrags-teveel’ ligt een tekort ten grondslag. Vaak zijn er meerdere factoren die het gedrag in stand houden. Als we samen snappen hoe gedrag in elkaar zit, biedt dat aangrijpingspunten voor verandering.”

Coran Ongering: “Twee-derde van de ouderen met dementie heeft pijn”
Soms ligt de oorzaak van probleemgedrag in pijn, zei fysiotherapeut Coran Ongering, voorzitter van de themagroep Pijn, Functioneren en Welbevinden van het UNO-UMCG. “Twee-derde van de ouderen met dementie heeft pijn. Door de dementie kunnen bewoners vaak zelf niet meer aangeven dat ze pijn hebben. Zij zijn daarvoor afhankelijk van zorgprofessionals.” Ongering adviseert zorgprofessionals om alert te zijn op signalen van pijn en de PAIC15 af te nemen, een observatie-instrument dat onderzoekers van het UNO-UMCG in een Europees samenwerkingsverband hebben ontwikkeld. Lees meer over de PAIC15 >

Sytse Zuidema: “Onderzoek naar muziektherapie als interventie bij probleemgedrag en depressie”

Binnen het UNO-UMCG loopt een aantal onderzoeken naar probleemgedrag. Zo werkt de themagroep Probleemgedrag momenteel aan een blauwdruk voor een multidisciplinaire gedragsvisite, vertelde Sytse Zuidema, hoogleraar Ouderengeneeskunde en Dementie en voorzitter van het UNO-UMCG. “Nieuw is verder het onderzoek naar muziektherapie. Dat is een Europese studie naar de effecten van groepsmuziektherapie en groepszingen bij mensen met dementie en milde tot matige depressieve symptomen. Samen met andere onderzoekers in Europa kijken we naar de effecten van muziektherapie op stemming, gedrag, kwaliteit van leven en medicatiegebruik. We zijn nog op zoek naar verpleeghuizen die willen meedoen aan dit onderzoek.”  Lees meer in de flyer over dit onderzoek >

Nina Hovenga: “Onderzoek naar familieparticipatie in de zorg”
Een ander nieuw onderzoek van het UNO-UMCG richt zich op familieparticipatie in het verpleeghuis. Zorgethica en onderzoeker Nina Hovenga: “We brengen met interviews in beeld hoe naasten denken over meehelpen in de zorg voor hun naaste: wat kunnen zorgmedewerkers van hen vragen en wat gaat te ver? Voelen naasten zich soms verplicht om mee te helpen, bijvoorbeeld omdat ze zich afhankelijk voelen van de zorgmedewerker? Ook zien we de andere kant: familie die heel veel wil doen en waarvan de zorgprofessional soms denkt ‘als dat maar goed gaat…’. Bijvoorbeeld helpen met eten bij mensen met slikproblemen.” Doel van het onderzoek is bijdragen aan een betere afstemming tussen zorgprofessional en familie over meehelpen in de zorg. Hovenga: “Dat is van belang, omdat familie een belangrijke rol kan spelen in de zorg en dat komt de kwaliteit van leven van de oudere en de familie ten goede. Bovendien kan familieparticipatie de druk op zorgmedewerkers verlichten.” Lees meer over dit onderzoek  >

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bekijk hieronder de workshoppresentaties (bestand wordt nog aangevuld)