Subsidie voor onderzoek naar familieparticipatie

Het UNO-UMCG-kennisthema Zorgrelaties krijgt subsidie van het programma Ethiek en Gezondheid van ZonMw voor een empirisch-ethisch onderzoek. Het gaat om een onderzoek naar de inzet van familie bij de zorg voor ouderen met dementie die in verpleeghuizen wonen.

Familieleden kunnen een belangrijke rol spelen in de zorg voor ouderen met dementie. Maar wat kun je vragen van familieleden en wat gaat te ver? Een verhaal voorlezen en af en toe een wandeling maken? Of ook hulp bij dagelijkse zorg, zoals aankleden, helpen met eten of nagels knippen? In hoeverre voelen families een morele plicht om te helpen, bijvoorbeeld omdat ze zich afhankelijk voelen van de zorgprofessionals?


Goed afstemmen
Nina Hovenga, zorgethica en netwerkmanager van het UNO-UMCG: “In dit onderzoek proberen we op deze vragen een antwoord op te vinden. Goede familieparticipatie is belangrijk voor de kwaliteit van leven van de naaste en de familie zelf. Wat kan en wil familie doen? Het is belangrijk dat zorgprofessionals en familieleden dit samen goed afstemmen.”

Perspectief van familie
Tot nu toe is het perspectief van familie bij onderzoek naar familieparticipatie in de zorg niet expliciet aan de orde geweest. Dit onderzoek van de themagroep Zorgrelaties gaat daar verandering in brengen. De centrale vraag is: wat is moreel gepast om van familie te vragen, als bijdrage in de zorg voor hun naaste in het verpleeghuis?

Morele ongemakken
Elleke Landeweer, postdoc-onderzoeker van het UNO-UMCG: “Door interviews, gesprekken en observaties kunnen we in beeld krijgen wat men nou precies ongemakkelijk vindt. Daarmee kunnen we ook kijken hoe morele ongemakken kunnen worden voorkomen.”

Richtlijn voor afstemming
Doel is om een ​​handreiking te ontwikkelen die zorgverleners en familie helpt om samen af te stemmen wat voor hen goede familieparticipatie is. Hovenga: “We vinden het geweldig dat we dit onderzoek kunnen gaan uitvoeren. Zowel van zorgorganisaties als van naastbetrokkenen horen we dat zij worstelen met de vraag wat gepast is als het gaat om de inzet van familie bij de zorg voor ouderen. Dit onderwerp leeft echt in de praktijk.”

Flyer voor werving deelnemers onderzoek familieparticipatie

Lees meer over dit onderzoek >