Staken van alfablokkers bij mannen met plasklachten: impact en bereidheid van patiënten.

In de afgelopen maanden zijn twee van onze onderzoeken gepubliceerd die gaan over het staken van alfablokkers bij mannen met plasklachten. Deze medicijnen zijn de eerste stap van actieve behandeling voor deze klachten, als zelfzorg advies niet heeft geholpen. De NHG standaard mictieklachten bij mannen adviseert om de alfablokker op proef te staken, na 3 tot 6 maanden succesvol gebruik. Daarvoor wordt in de standaard geen wetenschappelijke onderbouwing gegeven.

Wij doorzochten de literatuur naar studies over dit onderwerp en vonden 10 studies met in totaal 1.081 deelnemers.1 Alle studies waren van matige kwaliteit en geen enkele studie werd in de huisartsenpraktijk uitgevoerd. Vijf studies gingen over monotherapie en in vijf andere studies werd de alfablokker gestaakt als onderdeel van combinatiebehandeling met een 5-alfa-reductaseremmer. Bij staken van monotherapie namen klachten na 3 maanden toe met zo’n vier punten, dat is een merkbaar verschil. Het verschil na een jaar was maar 1 punt (niet merkbaar). Bij staken van combinatietherapie vonden we geen verschil op korte of langere termijn.

Dit literatuuroverzicht ondersteunt de NHG standaard maar gedeeltelijk. Onderzoek van betere kwaliteit, uitgevoerd in de huisartsenpraktijk is nodig voor een betere onderbouwing. Ongeveer 60% van de mannen die een alfablokker gebruiken is bereid deel te nemen aan zo’n studie. Dat bleek uit de tweede studie die wij publiceerden.2 Een nog veel groter percentage (93%) was bereid de medicatie te stoppen als de arts dit suggereerde. In deze studie valideerden wij ook de Nederlandse versie van de Patients' Attitudes Towards Deprescribing vragenlijst.2

 

 

 

  1. van der Worp H, Jellema P, Hordijk I, Lisman-van Leeuwen Y, Korteschiel L, Steffens MG, Blanker MH. Discontinuation of alpha-blocker therapy in men with lower urinary tract symptoms: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2019 Nov 7;9(11):e030405. doi: 10.1136/bmjopen-2019-030405.
  2. Edelman M, Jellema P, Hak E, Denig P, Blanker MH. Patients' Attitudes Towards Deprescribing Alpha-Blockers and Their Willingness to Participate in a Discontinuation Trial. Drugs Aging. 2019 Sep 13. doi: 10.1007/s40266-019-00712-6. [Epub ahead of print]