Prof. dr. Erik Scherder benadrukt belang van pijnobservatie bij mensen met dementie

In een videoboodschap voor alle zorgprofessionals binnen het UNO-UMCG benadrukt de bekende professor Erik Scherder dat het van groot belang is om bij mensen bij dementie alert te zijn op signalen van pijn.

De videoboodschap is onderdeel van een online les voor MBO- en HBO-studenten, die het UNO-UMCG momenteel ontwikkelt in samenwerking met Noorderpoort College. De online les gaat over het herkennen van pijn bij mensen met dementie en over het pijnobservatie-instrument PAIC15. 

Goed observeren in plaats van vragen naar pijn
Pijn kan een enorme invloed hebben op de kwaliteit van leven. Zo kan gedrag dat veel voorkomt bij mensen met dementie, zoals apathie en dwalen, volgens Scherder veroorzaakt worden door centraal-neuropathische pijn. Het is daarom van belang om altijd goed te kijken naar de oorzaak van gedrag, zeker bij mensen die dat zelf niet meer kunnen aangeven. "Pijn wordt dan gewoon een onderdeel van ons werk: per dag even goed observeren: is er bij deze bewoner sprake van pijn? Denk bijvoorbeeld bij mensen die geagiteerd zijn, niet: 'dat kennen we, dat hoort bij de dementie'. NEE! Het kan ook pijn zijn!"


Veranderingen in het brein
Scherder is hoogleraar neuropsychologie aan de VU Amsterdam en doet al vele jaren onderzoek naar veranderingen in het brein van mensen met dementie. Volgens Scherder kan de online les bijdragen aan bewustwording op het gebied van pijn bij dementie. Bekijk de videoboodschap van prof. dr. Scherder > 

Meer weten over pijn herkennen?
Werk je met mensen met dementie en wil je meer weten over hoe je pijn kunt herkennen? Ga naar https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/toolbox-pijn Of stuur een mail naar implementatieadviseur Henriëtte van der Kloet van het UNO-UMCG via h.van.der.kloet@umcg.nl Zij vertelt je er graag meer over.