Ook Tangenborgh neemt Database Dementie in gebruik

Zorgorganisatie Tangenborgh neemt deze week de Database Dementie in gebruik. Twee afdelingen gaan metingen uitvoeren bij al hun bewoners.

Het gaat om de locaties Marelhof en Eshof van de Tangenborgh-woonzorglocatie De Bleerinck in Emmen. De medewerkers van deze afdelingen zijn de afgelopen maand getraind in het gebruik van de Database Dementie. Op dit moment richt Tangenborgh met ondersteuning van het UNO-UMCG de meettrajecten in. Daarna starten verzorgenden en verpleegkundigen met de daadwerkelijke metingen bij alle bewoners van de twee afdelingen.

Meer objectief zicht op cliënt
De meting bestaat uit het invullen van gevalideerde vragenlijsten over cognitie, ADL, gedrag en pijn. De directe zorg kan hierdoor verbeteren, omdat er meer en objectiever zicht is op de gezondheidssituatie van individuele cliënten. Zo kan nog beter passende zorg worden geboden.

Meer gegevens voor nader onderzoek
Daarnaast ontstaat er een database waarmee het UNO-UMCG verder onderzoek kan doen, bijvoorbeeld naar de effecten en bijwerkingen van psychofarmacagebruik. Zo slaat de database een waardevolle brug tussen onderzoek en praktijk.

Naast Tangenborgh zijn ook ZINN, Kwadrantgroep en Alliade gestart met de implementatie van de Database Dementie. Meer over de Database Dementie >