Onderzoeker Wanda Rietkerk wint Jan Stoop-prijs

Verenso heeft de Jan Stoop-prijs uitgereikt aan Wanda Rietkerk, onderzoeker bij het UNO-UMCG en specialist ouderengeneeskunde. De Jan Stoop-prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een bijna of pas afgestudeerde specialist ouderengeneeskunde die het beste wetenschappelijke artikel schreef.

Rietkerk won de prijs van € 500 voor haar artikel ‘Thuiswonende kwetsbare ouderen stellen en behalen doelen met een casemanager’. Haar artikel scoorde volgens de jury van vijf hoogleraren ouderengeneeskunde het hoogst op maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie en op kwaliteit.

Persoonlijke doelen
In haar artikel beschrijft Rietkerk de resultaten van SamenOud, een integraal zorgproject in Noord-Oost Groningen. Daarin stelden meer dan tweehonderd kwetsbare ouderen samen met een casemanager drie á vier persoonlijke doelen vast. Rietkerk: “De doelen waren zeer uiteenlopend. Meest voorkomend waren fysieke problemen, mobiliteit en ondersteuning of zorgvragen.”

De ernst van alle doelen werd in kaart gebracht met een rapportcijfer. Ook gaven de ouderen aan welke score ze zouden wíllen behalen. Na het vaststellen van de doelen kregen de ouderen een jaar lang begeleiding van een casemanager. Die besprak de doelen ook in het ouderenteam, dat bestond uit een sociaal werker, een wijkverpleegkundige, huisarts en een specialist ouderengeneeskunde.

Veel doelen behaald
Binnen een jaar evalueerde elke oudere zijn doelen, met opnieuw een score. Rietkerk: “Het bleek dat 74% van alle doelen behaald werd, dat de doelen gemiddeld 2,5 punt verbeterden op de 10 punts-schaal en dat 89% van de ouderen tenminste 1 doel behaalde.” Doelen op het gebied van fysieke problemen werden relatief het vaakst behaald, doelen op het gebied van pijn en mobiliteit relatief minder vaak. Rietkerk concludeert: “Het blijkt dus goed mogelijk om ouderen zelf doelen te laten formuleren en te scoren. En met ondersteuning kan een groot deel van de doelen binnen een jaar behaald worden.”

De Verenso-prijs is vernoemd naar een van de pioniers van de verpleeghuisgeneeskunde: Jan Stoop. Hij heeft zich sterk ingezet voor de inhoudelijke ontwikkeling en de kwaliteit van het vakgebied. Doel van de prijs is om aios of pas afgestudeerde (<2 jaar) specialisten ouderengeneeskunde te stimuleren om wetenschappelijk onderzoek in het kader van bijvoorbeeld een scriptie of stage ook daadwerkelijk te publiceren. De prijs werd afgelopen week uitgereikt tijdens het Verenso-najaarscongres. Rietkerks artikel staat momenteel in Disability & Rehabilitation en wordt volgend jaar ook gepubliceerd in Huisarts & Wetenschap.