Onderzoek naar pijn bij dementie van start

Onderzoek naar pijn bij dementie van start

Welke invloed heeft dementie op de verwerking van pijn? En welke veranderingen in de hersenen spelen daarbij een rol? Het onderzoek 'Pijn bij dementie' van het UNO-UMCG hoopt hierop antwoord te krijgen. 

In mei zijn de onderzoekers gestart met de dataverzameling. Het onderzoek richt zich eerst op dertig gezonde ouderen, die de controlegroep vormen. Daarna start de dataverzameling bij dertig ouderen met dementie. Zowel de controlegroep als de ouderen met dementie komen twee keer naar het UMCG. Bij het eerste bezoek meten de onderzoekers de pijngevoeligheid en nemen ze een aantal neuropsychologische testen af. Bij het tweede bezoek wordt er een MRI-scan van de hersenen gemaakt. De eerste gezonde deelnemers hebben de MRI-scan inmiddels achter de rug.

Werving van mensen met dementie
Planning is om aan het eind van de zomer alle gezonde deelnemers te hebben getest. Promovendus Steffie Bunk: “Daarna starten we met de werving van mensen met dementie. We zijn op zoek naar dertig mensen met de ziekte van Alzheimer, dertig mensen met vasculaire dementie en dertig mensen met frontotemporale dementie.”

Voor meer informatie over dit onderzoek of het aanmelden van deelnemers:

Mevrouw S.F. Bunk, promovendus ‘Pijn bij dementie’
E-mail: s.f.bunk@umcg.nl