Onderzoek naar leerstijlen verzorgenden en verpleegkundigen

Drie studenten geneeskunde hebben voor het UNO-UMCG onderzoek gedaan naar leerstijlen van verzorgenden en verpleegkundigen. 688 zorgprofessionals deden mee aan de enquête. Eén van de uitkomsten: 71,1% van de verzorgenden en verpleegkundigen geeft bij bijscholing de voorkeur aan e-learning boven andere vormen van scholing.

Aanleiding voor de enquête was de voorgenomen ontwikkeling van een e-learning voor de Database Dementie. Doel van die scholing is om zorgprofessionals te leren hoe zij met wetenschappelijk gevalideerde meetinstrumenten de gezondheid in kaart kunnen brengen van mensen met dementie. Voor één van die meetinstrumenten – het pijnobservatie-instrument PAIC – is inmiddels een gratis e-training ontwikkeld. Het UNO-UMCG overweegt om naar aanleiding van de enquêteresultaten ook voor andere vragenlijsten e-trainingen te maken.

Oefenen met praktijksituaties
Uit de enquête naar leerstijlen blijkt onder meer dat verzorgenden en verpleegkundigen graag oefenen met praktijksituaties. Verpleegkundigen verkiezen daarbij tekst boven beeld, verzorgenden oefenen het liefst met videobeelden of foto’s van praktijksituaties. Verder geven verzorgenden en verpleegkundigen aan dat een e-learning niet teveel tijd in beslag mag nemen: een module mag tussen de 30 en 46 minuten duren.

Download de thesis_van de studenten geneeskunde >