Onderzoek Familieparticipatie bereikt implementatiefase

In het afgelopen anderhalf jaar zijn voor het onderzoek Familieparticipatie in totaal 68 interviews met familie en zorgmedewerkers gehouden rondom tien bewoners uit vijf verschillende zorgorganisaties. Hierdoor is meer inzicht verkregen in wat voor familie belangrijk is, en waar familie spanning ervaart in de relatie met de zorg. Zo vindt familie het bijvoorbeeld soms lastig om aandacht van zorgmedewerkers te vragen, omdat zij zien dat zorgmedewerkers vaak druk zijn.  

Focusgroepen: vertalen naar de praktijk

Welke concrete suggesties kunnen in de praktijk ingezet worden, om de morele issues die in de eerste fase van het onderzoek naar voren zijn gekomen rondom familieparticipatie aan te pakken? Met die vraag gingen vijf focusgroepen aan het werk. Samen met onderzoekers en een implementatieadviseur is nagedacht over mogelijke interventies, die de samenwerking tussen familie en zorgmedewerkers verder kunnen verbeteren.

Drie maanden testen

De eerste focusgroep werd in augustus gehouden bij Noorderzorg, locatie Van Julsingha in Delfzijl (foto). En inmiddels hebben ook de focusgroepen van Patyna, De Hoven, Tangenborgh en Meriant plaatsgevonden. Tijdens de focusgroep bijeenkomsten kwamen talrijke ideeën naar voren om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Iedere focusgroep koos hieruit een of twee ideeën, die ze de komende drie maanden in de eigen zorgorganisatie uitproberen. De onderzoekers evalueren dit samen met de praktijk. Het doel is om tot een overzicht van interventies te komen, die in de praktijk zijn uitgeprobeerd, en die bijdragen aan het verbeteren van familieparticipatie.

Lees meer over het onderzoek Familieparticipatie