Minister presenteert programma Thuis in het Verpleeghuis

Gisteren presenteerde minister De Jonge het programmaplan ‘Thuis in het Verpleeghuis: Waardigheid en trots op elke locatie’. In het programmaplan staan de verbeterdoelen voor de verpleeghuiszorg beschreven.

Het programma heeft drie doelstellingen:

  • Meer tijd en aandacht voor de bewoner, met meer zorgverleners en zicht op kwaliteit per locatie.
  • Door een regionale arbeidsmarktaanpak en door verlaging van de administratieve lasten zorgen voor voldoende zorgverleners die gemotiveerd en deskundig zijn.
  • Leren, verbeteren en innoveren, door inzet van ‘Waardigheid en trots op locatie’, door het investeren in meer kennis voor professionalisering van zorgverleners en door ruim baan te bieden voor innovatie.

Het meerjarenplan van het UNO-UMCG sluit goed aan bij het programma Thuis in het Verpleeghuis.

Download programmaplan Thuis in het Verpleeghuis >

Lees ook het artikel hierover in Medisch Contact >