Meerjarenplan UNO-UMCG 2020-2023 vastgesteld

In het jaarlijkse bestuurdersoverleg is het meerjarenplan van het UNO-UMCG vastgesteld. Het plan beslaat de jaren 2020, 2021 en 2022.  Download het meerjarenplan

De komende jaren zetten we weer flink in op wetenschappelijke onderzoeken en verbeterprojecten om de kwaliteit van de ouderenzorg in het verpleeghuis en thuis verder te verhogen. Ook breiden we onze samenwerking met mbo- en hbo-onderwijsinstellingen en universitaire opleidingen uit.

Activiteiten themagroepen
We blijven werken met de vijf kennisthema’s Probleemgedrag, Zorgethiek (voorheen Zorgrelaties), Medicatieveiligheid, Samenwerken in de eerste lijn en Pijn, Functioneren en Welbevinden (voorheen Pijn & Comorbiditeit). De activiteiten van de vijf themagroepen die aan deze kennisthema’s verbonden zijn staan globaal beschreven in het meerjarenplan.

Evaluatiegesprekken
Input voor het meerjarenplan is onder meer verkregen uit evaluatiegesprekken met alle bestuurders en themagroepleden van de deelnemende zorgorganisaties. Het concept-meerjarenplan is voor advies voorgelegd aan het cliëntenpanel van het UNO-UMCG en besproken in de stuurgroepvergadering.

Inspiratie
Andere inspiratiebronnen voor het plan waren de subsidietoekenningsbrieven van het ministerie van VWS, het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de programmatekst Waardigheid en Trots. Ook gesprekken met de coördinatoren en voorzitters van de andere universitaire netwerken ouderenzorg, verenigd in de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO), leverden inspiratie op.


Download het meerjarenplan 2020-2023 >