Medicatievoorschriften evalueren met een app

Schrijf ik psychofarmaca volgens de richtlijn voor? Dat kunnen specialisten ouderengeneeskunde checken met de Psychofarmaca Tool van het UNO-UMCG. Deze app vergelijkt het beoogde medicatievoorschrift met de Verenso-richtlijn 'Probleemgedrag bij mensen met dementie'.


Sinds december loopt er binnen het UNO-UMCG een onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid en effectiviteit van de app. Deelnemende specialisten ouderengeneeskunde kunnen de app vier maanden lang naar eigen inzicht gebruiken. Na afloop vullen ze een vragenlijst in. Naomi Rasing, junior onderzoeker: “We willen graag weten wat hun ervaringen met de app zijn. Daarnaast vergelijken we het psychofarmacagebruik op de deelnemende afdelingen vóór de ingebruikname van de app en na afloop van het onderzoek.”

 

Overweldigende deelname
De deelname aan het onderzoek is overweldigend. Rasing: “We zijn gestart met een gebruikerstest door twee specialisten ouderengeneeskunde van Lentis en Oosterlengte. Voor het vervolg hoopten we in eerste instantie op deelname van 20 tot 45 artsen. Inmiddels doen er, verspreid over het land, 62 artsen van veertien organisaties mee.”

 

Eigen voorschrijfgedrag
Specialist ouderengeneeskunde Pieter Stapelkamp van Treant Zorggroep is één van de deelnemers. “Ik was benieuwd naar mijn eigen voorschrijfgedrag. Uiteindelijk bleek dat goed overeen te komen met de richtlijn. Het is prettig om op deze manier bevestigd te worden in je handelen.”

 

Schakel
Rasing: “Dit onderzoek biedt dé kans om de schakel te zijn tussen de technologie-ontwikkelaar en de specialist ouderengeneeskunde als eindgebruiker. We hopen dat het gebruik van de app als nuttig wordt ervaren en dat het passend psychofarmacagebruik bevordert.” Momenteel komen de eerste gebruikservaringen binnen. Daarnaast houden de onderzoekers een dossieronderzoek naar psychofarmacagebruik. De eerste resultaten zijn waarschijnlijk bekend in juni. Streven is om de app in het najaar breed beschikbaar te maken.

 

Meer over het kennisthema Medicatieveiligheid >

Meer over deze app >