Landelijke OPERA-studie naar het afbouwen van antidepressiva gaat van start

Er heerst nog veel onduidelijkheid over antidepressivagebruik, bij patiënten en bij hulpverleners. Antidepressiva kunnen bijwerkingen geven, maar kunnen ook een effectieve therapie zijn voor depressie.

Stoppen is niet altijd eenvoudig, maar tegelijkertijd niet onmogelijk. Daarom is zorgvuldig afgewogen informatie en kennis over antidepressiva en het afbouwen ervan noodzakelijk.

Subsidie voor OPERA-studie

Recent heeft ZonMw subsidie verstrekt voor de OPERA-studie. OPERA is een landelijk onderzoek en staat voor de Netherlands study of Optimal, PERsonalized Antidepressant use. Dit onderzoek heeft het AHON-keurmerk gekregen. In de OPERA studie wordt onderzocht of, wanneer en welke patiënten, die 4 maanden stabiel in remissie zijn na behandeling met antidepressiva, kunnen afbouwen.

De OPERA studie bestaat uit twee gedeelten: Een monitor-fase waarin depressieve klachten en herstel hiervan worden gemonitord bij 2.000 patiënten die recent zijn gestart met sertraline of citalopram. De monitor-fase wordt gevolgd door een afbouw-fase. Deze bestaat uit een gerandomiseerd onderzoek onder 400 (van de 2000) patiënten die naar verwachting in stabiele remissie zullen zijn. Patiënten worden gerandomiseerd naar vroeg of later afbouwen. Afbouwen gebeurt conform huidige richtlijnen.

De OPERA-studie beantwoordt belangrijke vragen die leven bij patiënten die antidepressiva gebruiken. Antwoorden op deze vragen bieden u, als huisarts, praktische handvatten bij het afbouwen van antidepressiva. Mogelijk kunnen de gegevens die tijdens het onderzoek worden verzameld, onder andere ernstbepalingen van depressie, ten goede komen aan de zorgverlening van patiënten. De studie wordt dan ook breed gedragen, vanuit de relevante beroepsgroepen in eerste en tweede lijn tot patiëntenorganisaties.


Uw deelname is zeer gewenst

Huisartsen in Nederland wordt gevraagd om mee te werken. De afdeling Huisartsgeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUMC leidt de OPERA-studie in samenwerking met de afdeling psychiatrie aldaar. Onze afdeling neemt hier ook aan deel. De OPERA studie is wereldwijd de eerste grote studie op dit gebied.


Hoe kunt u deelnemen?

U kunt patiënten eenvoudig aanmelden via het spreekuur of via een HIS-uitdraai. Wij zullen u zoveel mogelijk praktisch ondersteunen en verzamelen de benodigde gegevens bij patiënten zelf. De tijdbelasting is voor u minimaal.  Per aangemelde patiënt ontvangt u een vergoeding in de vorm van vouchers.

Wilt u meewerken? U kunt zich aanmelden bij Hans Wouters via j.wouters@umcg.nl of telefonisch via 06 18 06 54 73.