KWF-subsidie voor onze onderzoekers!

Verplaatsen zorg van ziekenhuis naar huisartspraktijk

Onderzoekers Annette Berendsen en Daan Brandenbarg hebben subsidie ontvangen van KWF voor hun ‘Substitutieproject’. Met dit onderzoek willen zij de mogelijkheden onderzoeken om de nacontroles van patiënten met kanker te verplaatsen van het ziekenhuis naar de huisartsenpraktijk. Dankzij deze subsidie kan een huisarts in opleiding de opleiding combineren met een promotietraject (een aiotho-traject).

Door de vergrijzing van de bevolking stijgt het aantal mensen dat gediagnosticeerd wordt met kanker in de komende jaren. Dat leidt tot een grote druk op de huidige kankerzorg. Verschillende instanties, waaronder KWF en het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), stellen dat de huisarts delen van de nazorg bij kanker kan overnemen. Hoe die zorg eruit moet zien en hoe patiënten, huisartsen en specialisten daarover denken is echter onvoldoende onderzocht. Het uiteindelijke doel is om geïnformeerde en breed gedragen protocollen voor deze zorg te ontwikkelen.