"Jeuk signaleren en bestrijden is teamwork”

"Jeuk signaleren en bestrijden is teamwork”

Ruim de helft van de verpleeghuisbewoners heeft last van jeuk.Dat blijkt uit tussentijdse resultaten van de SSENIOR*-studie van het UNO-UMCG en de vakgroep dermatologie van het UMCG.

“Jeuk heeft een grote invloed op het welbevinden, net als pijn. Bij ouderen kan jeuk bijdragen aan het ontwikkelen van een delier. Ook kan jeuk mogelijk een oorzaak zijn van onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie.” Dat zegt Carolien van Bruggen, specialist ouderengeneeskunde bij UNO-partner Dignis/Lentis. Naast Dignis/Lentis werkte ook UNO-partner Interzorg mee aan de SSENIOR-studie.

Bent u verrast door de voorlopige uitkomsten?
“Het zou me niet verbazen als blijkt uit het onderzoek dat jeuk wordt geassocieerd met onbegrepen gedrag. Ieder mens weet hoe hinderlijk jeuk kan zijn. Als je door dementie ook nog eens niet kunt aangeven dat je jeuk hebt of het niet goed kunt duiden, dan kun je je wel voorstellen welke invloed dat kan hebben op je gedrag. Het verrast me wel dat jeuk bij verpleeghuisbewoners nóg vaker voorkomt dan we hadden verwacht. Het geeft aan dat jeuk een onderschat probleem is. Heel goed dus dat de relatie tussen jeuk en gedrag verder wordt onderzocht.”


Is er door het SSENIOR-onderzoek iets veranderd in uw werkwijze?

“Jazeker, ik ben meer gefocust op het signaleren van een afwijkende conditie van de huid. En ik neem het standaard mee in mijn analyses van onze cliënten. Niet alleen bij cliënten die onbegrepen gedrag vertonen, maar bij al onze bewoners. Als meer dan de helft van de verpleeghuisbewoners langdurig jeuk heeft, zoals blijkt uit de tussentijdse resultaten van dit onderzoek, dan verdient elke patiënt daar mijn aandacht voor. Daarnaast vraag ik signalen van jeuk concreter uit bij verzorgenden. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat jeukklachten bij hen vaak wel bekend waren. Ook ga ik vaker medicatie inzetten. Op advies van de promovendi dermatologie die dit onderzoek leiden, schrijf ik nu bij slaapproblemen door jeuk, naast curatieve therapie, regelmatig een sederend antihistaminicum voor. Bij een aantal cliënten heeft die medicatie goed gewerkt.”


Hoe brengt u de uitkomsten van dit onderzoek straks naar de werkvloer?

“De verzorgenden in onze organisatie waren heel gemotiveerd om mee te doen aan het onderzoek. Ondanks de extra tijd die het hen kostte, naast hun toch al zo drukke werk. Ze zien het belang van het wetenschappelijke onderzoek voor onze cliënten, die vaak overduidelijk niet goed in hun vel zitten. Als de definitieve resultaten bekend zijn, ga ik ze zeker onder hun aandacht brengen. Jeuk signaleren en bestrijden is teamwork.”

*SSENIOR staat voor Serum Screening in NursIng hOme Residents.

Leestip:

Lees ook het artikel over de tussentijdse resultaten van de SSENIOR-studie, gepubliceerd in het aprilnummer van het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde.Op de foto: Carolien van Bruggen, specialist ouderengeneeskunde Dignis/Lentis