IRW congres: van belang voor de eerstelijn

Op 15 en 16 maart 2018 wordt er in het UMCG een tweedaagse conferentie georganiseerd rondom het thema inhalatietechniek. Naar schatting gebruikt 80% van de astma en COPD-patiënten hun pufje verkeerd!

Sinds de introductie van inhalatiemedicatie in de jaren 50 is het juiste gebruik van inhalatoren problematisch. Van alle astma en COPD-patiënten heeft 80% een verkeerde inhalatietechniek. En uit verschillende studies blijkt dat ook zorgverleners vaak niet weten hoe de inhalator gebruikt zou moeten worden. Dit zorgt voor een hogere ziektelast en verspilling van medicatie. In 2014 is de Inhaler Research Workgroup (IRW) opgericht in Groningen met als doel het ontwikkelen van een effectievere inhalatie-instructie.

Doel van het congres

Tijdens het congres praten verschillende nationale en internationale sprekers u bij over de laatste inzichten rondom inhalatietechnieken. U kunt verschillende Nederlandstalige workshops bijwonen over bijvoorbeeld therapietrouw, inhalatie-instructie, motivational interviewing of e-health.

Doelgroepen

Het congres is interessant voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en praktijkondersteuners omdat veel patiënten met luchtwegklachten in de eerstelijn worden behandeld.

Programma onderdelen

Presentaties met als thema o.a. inhalatietechniek, therapietrouw en patiënteducatie. Engelse presentaties worden begeleid met Nederlandse dia's. Nederlandstalige workshops over o.a. inhalatietechniek, motivational interviewing, communiceren met laaggeletterde patiënten, eHealth. Plenaire discussie over het ontwikkelen van een nieuwe en effectievere instructiemethode.

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door ABAN en Kwaliteitsregister V&V. Er is accreditatie aangevraagd bij NVvPO, VSR, NVFZ, NAPA en KNMP.

Meer informatie?

Voor meer informatie, registratie, voorlopig programma en abstract indiening, ga naar www.irwconference2018.com