Impact van corona op muziektherapie in verpleeghuizen

Onderzoekers van het UNO-UMCG hebben geïnventariseerd in hoeverre muziektherapie tijdens de eerste en tweede coronagolf doorgang kon vinden. Daartoe zijn leden van de werkveldgroep Muziektherapie in de Verpleging en Verzorging ondervraagd. 


In de eerste golf waren verpleeghuisorganisaties en hun medewerkers – waaronder muziektherapeuten – nog zoekende naar welke maatregelen en aanpassingen effectief en houdbaar waren, in de tweede golf was er meer bekendheid en structuur in maatregelen. Van de twintig verschillende maatregelen werden een mondkapje dragen, handen desinfecteren en afstand houden de norm voor muziektherapeuten. Aan het einde van de tweede golf mochten bijna alle muziektherapeuten – zij het in aangepaste vorm – weer muziektherapie op locatie aanbieden. De pandemie had behoorlijk veel impact op professionele en hobbymatige muziekactiviteiten, hoewel dit opvallend genoeg niet terug te zien is in de lage stress- en hoge hoopscores van de muziektherapeuten tegen het einde van de tweede golf.

Aanpassen
Dit onderzoek laat zien dat de muziektherapeuten aan het einde van de tweede golf zowel op professioneel als op persoonlijk vlak manieren hebben gevonden om zich aan de omstandigheden aan te passen. Bijna alle muziektherapeuten (45 van de 49; 92%) mochten tijdens de tweede golf muziektherapie in verpleeghuizen aanbieden, blijkt uit het vragenlijstonderzoek van het UNO-UMCG, tegenover 65% (32 van 49) in de eerste golf.


Bekijk de resultaten van dit onderzoek in het factsheet >