Huidproblemen bij ouderen met dementie kunnen leiden tot jeuk en onbegrepen gedrag.

Veel ouderen krijgen te maken met huidproblemen; de oudere huid is droger, wordt hierdoor kwetsbaarder en ontstekingsgevoeliger. Ook een onderliggende aandoening zoals diabetes kan huidproblemen bij ouderen veroorzaken. Veel huidproblemen veroorzaken jeuk. En jeuk kan bij ouderen met dementie leiden tot onbegrepen gedrag. Omdat kwetsbare ouderen vaak zelf hun huid niet meer goed kunnen verzorgen, spelen verpleegkundingen en verzorgenden een belangrijke rol bij het voorkomen van huidproblemen en jeuk. En in sommige gevallen ook bij het voorkomen van onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie.

Tijdens de UNO-UMCG Thematafel Jeuk van 20 april verzorgt Christine Rogge, verpleegkundig specialist wondzorg en dermatologie bij Allerzorg en Verpleegkundige Topzorg Noord Nederland, een presentatie over de oorzaken, mogelijke gevolgen en de behandeling van huidproblemen en jeuk bij ouderen. "Wanneer een oudere met huidproblemen te maken krijgt, heeft deze levenslang. Door goede huidverzorging door (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden en de juiste behandeling kan de oudere een hoop ellende worden bespaard. Huidproblemen veroorzaken vaak jeuk. En jeuk is soms nog erger dan pijn. Jeuk kan ook een oorzaak zijn van onbegrepen gedrag. Wanneer een oudere onbegrepen gedrag vertoont, is het dus zeker verstandig om dit gedrag doelgericht te observeren. En proberen te achterhalen of het onbegrepen gedrag voortkomt uit jeuk.”

Klik hier voor de presentatie van Christine Rogge

Kitty van Es, verpleegkundig specialist Icare en Verpleegkundige Topzorg Noord Nederland, onderstreept dat verzorgenden en verpleegkundigen een belangrijke rol spelen in het voorkomen van huidproblemen en jeuk bij ouderen. "Tijdsdruk en de waan van alle dag verdringt huidzorg vaak naar de achtergrond. Terwijl dit juist zo belangrijk is. Nieuwe patiënten zou je eigenlijk vanaf het begin direct in een goede huidzorg moeten zetten. (Wijk)verpleegkundigen en verzorgenden hebben zelf vaak voldoende kennis en ervaring om goede huidverzorging toe te passen. Bij twijfel kunnen ze een beroep doen op bijvoorbeeld Verpleegkundige Topzorg Nederland (www.verpleegkundigetopzorg.nl). Dit scheelt de oudere in veel gevallen een bezoek aan de huisarts en/of dermatoloog.”

Tijdens de Thematafel jeuk deelden de deelnemers ervaringen, tips en adviezen op het gebied van huidverzorging. Zo noemt een deelnemer de website www.huidziekten.nl (zoeken op pruritus). Een andere tipt het gebruik van Eucerin PH 5 zalf, die ook onder steunkousen gebruikt mag worden. Voor meer tips en informatie verwijzen wij naar de presentatie van Christine Rogge en de "Handreiking Jeuk". Ook onderwerpen als verzorgend wassen versus wassen met water en zeep, en het belang van een goede instructie bij het smeren met hormoonzalf werden besproken.

De Thematafel Jeuk werd door maar liefst 33 deelnemers bezocht. Klik hier om te zien hoe de deelnemers deze thematafel hebben beoordeeld.

Volgende UNO-UMCG Thematafel 1 juli 13.30 – 15.00 uur thema “Pijn”