Hoe gaat het? Corona in verpleeghuizen UNO-UMCG

Hoe slaan de verpleeghuizen zich door deze corona-crisis heen? En hoe gaat het met de bewoners en de medewerkers? Implementatieadviseurs Ivonne Lesman en Henriëtte van der Kloet hielden een belrondje onder de leden van de themagroepen van het UNO-UMCG.  

In het noorden en oosten van Nederland - de UNO-UMCG-regio - is veel verschil in het aantal corona-besmettingen. In de regio Twente en Zuid-Oost Friesland zijn meer besmettingen dan in de provincie Groningen en de kop van Drenthe en Friesland. Ondanks die verschillen waren alle verpleeghuizen tijdens de belronde druk bezig met voorbereidingen voor de opvang van corona-patiënten, met maatregelen om besmettingen te voorkomen of in te dammen en met communicatie over corona-gerelateerde onderwerpen.

Saamhorigheid
Lesman: ”Dat vergt veel van alle medewerkers. Behandelaren, verpleging en verzorging, paramedische diensten en de facilitaire dienst: ze moeten allemaal hun steentje bijdragen aan het anders organiseren van de zorg. Volgens de themagroepleden die wij hebben gesproken is er veel saamhorigheid en wil iedereen graag meehelpen. ”

Ander werk
Van der Kloet: ”De meeste medici en paramedici die wij hebben gesproken werken vanuit huis of  worden op een andere manier ingezet. Psychologen die eerst bezig waren met behandelen zijn nu bijvoorbeeld aan het bellen met medewerkers om na te gaan hoe het met hen gaat. Of ze helpen mee om contacten te onderhouden tussen bewoners en familie.” Het isoleren van bewoners die al dan niet bewezen besmet zijn met COVID-19 is een regelrechte uitdaging. Veel organisaties hebben corona-specifieke locaties of afdelingen ingeruimd voor de opvang van corona-patiënten. Er zijn ook huizen die daar geen ruimte voor hebben.

Onrust of juist meer rust?
De maatregelen van de overheid hebben direct invloed op de bewoners en hun familie. Lesman: ”Van themagroepleden horen we dat de maatregelen bewoners rust geven; er zijn minder prikkels op de afdeling, omdat het geen komen en gaan is van mensen en omdat er minder of geen behandelingen, therapieën en activiteiten op de groep plaatsvinden. Andere bewoners ondervinden juist meer onrust. Zij begrijpen niet waarom de  activiteiten niet doorgaan, ze missen vrijwilligers die op een vast moment bijvoorbeeld met hen gingen wandelen en ze begrijpen niet waarom hun familie niet komt.”

Dilemma’s
Themagroepleden geven aan dat er veel angst en  verdriet is onder de familie van bewoners. Familie kan van de ene op de andere dag hun naaste niet meer bezoeken. Dat roept veel vragen op, zoals: hoe gaat het met mijn naaste? Wordt mijn naaste nog wel gestimuleerd? Welke therapie wordt nog wel gegeven en welke niet meer en welk effect heeft dat op mijn naaste? Herkent mijn naaste mij straks nog wel? Wat gebeurt er als mijn naaste besmet raakt met het coronavirus, hoe gaat het ziekteverloop en mogen we dan wel komen? Sterven mensen niet in eenzaamheid? Lesman: ”Dat zijn ontzettend moeilijke dilemma’s, waar iedereen plotseling mee is geconfronteerd. Organisaties doen hun uiterste best om telefonische hulplijnen op te zetten voor familie, maar ook voor hun medewerkers.”

Zorg na de crisis
Voorzichtig wordt er al nagedacht over de tijd na deze crisis. Van der Kloet: ”Een themagroeplid, ze is verpleegkundig specialist, zei: Is het normaal gesproken niet veel te onrustig op de huiskamers? Ik kom nu zelf niet op de afdeling; contacten vinden telefonisch plaats en eigenlijk gaat dat best goed. Doen we misschien te veel? Moeten we misschien meer terug naar de basiszorg? Ook worden er meer gesprekken gevoerd over sterfelijkheid en het belang van Advance Care Planning.”

Bijeenkomsten themagroepen
De bijeenkomsten van de vijf themagroepen van het UNO-UMCG gaan de komende tijd door via videoverbindingen. Lesman: ”De overgrote meerderheid van de themagroepleden heeft aangegeven dat ze het plezierig vinden om contact te hebben, ervaringen uit te wisselen en dilemma’s te bespreken. En dat ze het belangrijk vinden om activiteiten binnen de themagroepen waar mogelijk voort te zetten. Dat contact faciliteren wij als UNO-UMCG natuurlijk graag.” Lees meer over de kennisthema’s en themagroepen >